פברואר 2018

 
 
 
 

‫ ‪51(076) גור ‬
‫ גורן, בני
מהדורה חדשה ומעודכנת ‬ 
[תל-אביב] : המחבר, [2000?]. ‬
Contents
אלגברה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי / כולל תרגילים לחזרה מהמאגר ‬
Subject
Mathematics -- Study and teaching (Secondary)
Mathematics -- Problems, exercises, etc.
Algebra -- Problems, exercises, etc.
Geometry, Analytic -- Problems, exercises, etc.
41557
 

 

 

‫ ‪51 גבע ‬

‫ גבע, יואל 

מתמטיקה : שאלונים 804 ו-806 (כיתה י’) : 4 ו- 5 יחידות לימוד : אלגברה, גיאומטריה, טריגונומטריה, חשבון דיפרנציאלי 

ראשון-לציון : יואל גבע, [2014] ‬

 ‬

Contents  ‫

[1]. כרך א’: אלגברה / גיאומטריה -- [2]. כרך ב’: טריגונומטריה / חשבון דיפרנציאלי ‬

 ‫ כרך א’: אלגברה- חזרה -- גיאומטריה אנליטית -- חזקות ושורשים -- אלגברה - טכניקה אלגברית -- אלגברה - אי-שוויונים -- אלגברה - חקירת משוואות ממעלה ראשונה ושנייה -- גיאומטריה - משולשים -- גיאומטריה - מרובעים -- גיאומטריה - קטעים מיוחדים במשולשים ובמרובעים -- גיאומטריה - שטחים ומשפט פיתגורס -- גיאומטריה - פרופורציה ודמיון משולשים -- גיאומטריה - מעגל -- גיאומטריה - מעגל (בעיות עם פרופורציה ודמיון) -- כרך ב’: טריגונומטריה - משולש ישר-זווית -- טריגונומטריה - משפט הסינוסים -- טריגונומטריה - משפט הקוסינוסים -- טריגונומטריה - זהויות טריגונומטריות -- טריגונומטריה - משוואות טריגונומטריות -- חשבון דיפרנציאלי: פולינומים -- בעיות מינימום ומקסימום - פולינומים -- פונקציות רציונליות -- פונקציות עם שורשים -- חשבון אינטגרלי ‬

Abstract  ‫

ספר זה הוא הספר הראשון בסדרת ספרי המתמטיקה של הוצאת "יואל גבע" המתאים לתוכנית ההיבחנות החדשה ... בספר זה, שנכתב על פי הנחיות והמלצות הפיקוח על המתמטיקה, תמצאו הסברים מפורטים, דוגמאות פתורות של כל סוגי התרגילים וכמות גדולה ומגוונת של תרגילים בכל אחד מהתחומים הנלמדים. בכתיבת ספר זה הקפדנו בכל נושא על המדרג מן הקל אל הכבד. כמו כן, הבאנו בחשבון את המגמה של הפיקוח להוראת המתמטיקה להעלות את רמת הדרישות. בהתאם לכך, הבאנו מגוון של תרגילים הכוללים אוריינות מתמטית וכן צירפנו את כל השאלות שהופיעו בבחינות הבגרות בנושאים המופיעים בספר. - מתוך הסבר למורה ולתלמיד ‬

Subject  

Mathematics -- Study and teaching (Secondary)

 Mathematics -- Examinations, questions, etc.

 Mathematics -- Problems, exercises, etc.

 Algebra -- Problems, exercises, etc.

 Trigonometry -- Problems, exercises, etc

41559

 

‫ ‪517.2 או"פ ‬

 ‫ חשבון אינפיניטסימלי 2

רעננה : האוניברסיטה הפתוחה, תשע"ע-תשע"ו 2014-2016 ‬

 ‬

Contents  ‫

כרך א (יחידות 2-1): יחידה 1. האינטגרל המסוים -- יחידה 2. שיטות אינטגרציה --כרך ב’ (יחידות 6-3): יחידה 3. האינטגרל המוכלל -- יחידה 4. פיתוחי טיילור ומקלורן -- יחידה 5. טורים -- יחידה 6. סדרות וטורים של פונקציות -- כרך ג (יחידה 7): יחידה 7. חשבון דיפרנציאלי של פונקציות בשני משתנים / גיל אלון. ‬

Subject  

Calculus

 Calculus -- Handbooks, manuals, etc

41581

 

 

E91.813 YUD 
Yu, Dong
 London : Springer, 2015
Contents
Introduction -- Gaussian mixture models -- Hidden Markov models and the variants -- Deep neural networks -- Advanced model initialization techniques -- Deep neural network-hidden Markov model hybrid systems -- Training and decoding speedup -- Deep neural network sequence-discriminative training -- Feature representation learning in deep neural networks -- Fuse deep neural network and Gaussian mixture model systems -- Adaptation of deep neural networks -- Representation sharing and transfer in deep neural networks -- Recurrent neural networks and related models -- Computational network -- Summary and future directions.
Abstract
 This book provides a comprehensive overview of the recent advancement in the field of automatic speech recognition with a focus on deep learning models including deep neural networks and many of their variants. This is the first automatic speech recognition book dedicated to the deep learning approach. In addition to the rigorous mathematical treatment of the subject, the book also presents insights and theoretical foundation of a series of highly successful deep learning models.
Subject
Automatic speech recognition
Speech processing systems
41389
 
 
 

E96.67 BAL
Balanis, Constantine A.
Antenna theory : analysis and design / Fourth edition
Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, [2016]
Contents
 Antennas -- Fundamental parameters and figures-of-merit of antennas -- Radiation integrals and auxillary potential functions -- Linear wire antennas -- Loop antennas -- Arrays: linear, planar, and circular -- Antenna synthesis and continuous sources -- Integral equations, moment method, and self and mutual impedances -- Broadband dipoles and matching techniques -- Traveling wave and broadband antennas -- Frequency independent antennas, antenna miniaturization, and fractal antennas -- Apeture antennas -- Horn antennas -- Microstrip and mobile communications antennas -- Reflector antennas -- Smart antennas -- Antenna measurements.
Abstract
Updated with color and gray scale illustrations, a companion website housing supplementary material, and new sections covering recent developments in antenna analysis and design This book introduces the fundamental principles of antenna theory and explains how to apply them to the analysis, design, and measurements of antennas. Due to the variety of methods of analysis and design, and the different antenna structures available, the applications covered in this book are made to some of the most basic and practical antenna configurations. Among these antenna configurations are linear dipoles; loops; arrays; broadband antennas; aperture antennas; horns; microstrip antennas; and reflector antennas. The text contains sufficient mathematical detail to enable undergraduate and beginning graduate students in electrical engineering and physics to follow the flow of analysis and design. Readers should have a basic knowledge of undergraduate electromagnetic theory, including Maxwell’s equations and the wave equation, introductory physics, and differential and integral calculus.
Subject
Antennas (Electronics)
41463
 
 

681.3.06PHP HUS 
Hussain, Altaf
Birmingham : Packt Publishing, 2016.
Abstract
This book is for those who have basic experience in PHP programming. If you are developing performance-critical applications, then this book is for you.
Subject
PHP (Computer program language)
41446
 
 

 681.3.06PHP SIN 
Sinha, Sanjib
[Victoria, B.C.] : Leanpub, 2017
Abstract
Are you a beginner or an intermediate learner who has been struggling through the maze of OOP and Design Patterns concepts of PHP and you also want to learn the cool new features of PHP 7? Then this book is for you. PHP 7 - is kind of a revolution in the way that delivers enormous power to everything from websites and mobile to enterprises and the cloud. This is the most important change for PHP since the release of PHP 5 in 2004. It has brought explosive performance improvements, drastically reduced memory consumption, and a host of brand-new language features to make your applications soar. This book makes you ready to take that revolution under your wing. PHP 7 will be definitely faster, and speedier than before but that is not the thing we’re going to discuss about in this book. The very first thing is of course speed. It’s been found by the developers, around the world, PHP 7 is twice as fast as 5.6 and in some cases it’s faster! Since it’s tested on widely used php CMS like wordpress and drupal, you can bet on it. Php 7 has touched that dream-point. This book discusses about how we can use that speed? How we can use our object oriented programming concepts to exploit these cool features? How we can use beautiful design patterns to make our php7 application simply ‘awesome’? Contents: Note form Author What makes PHP 7 so special? Who should read this book? How to upgrade to PHP 7 Day 1 OOP and PHP 7 A Quick Recapitulation Type Summery To Remember PHP Function More about Functions … Summery of Simple Classes Namespace, TRAIT and JSON What is Namespace? How to Autoload Namespace? What is Trait? What is JSON? Composer Revolution SOLID Design Principle SOLID stands for What is Liskov Substitution Principle? Interfaces and Method Injection Day 2 Overview of Classes and Objects What you can do? Get, Set and Go… Hiding Information Inheritance, Encapsulation, Abstract Class and Interface Introducing Abstr
Subject
PHP (Computer program language)
Object-oriented programming (Computer science)
41445
 
 

 681.3.07.01PHYTON BAK 
Bakker, Indra den
Birmingham : Packt Publishing, 2017
Abstract
Deep Learning is revolutionizing a wide range of industries. For many applications, deep learning has proven to outperform humans by making faster and more accurate predictions. This book provides a top-down and bottom-up approach to demonstrate deep learning solutions to real-world problems in different areas. These applications include Computer Vision, Natural Language Processing, Time Series, and Robotics. The Python Deep Learning Cookbook presents technical solutions to the issues presented, along with a detailed explanation of the solutions. Furthermore, a discussion on corresponding pros and cons of implementing the proposed solution using one of the popular frameworks like TensorFlow, PyTorch, Keras and CNTK is provided. The book includes recipes that are related to the basic concepts of neural networks. All techniques s, as well as classical networks topologies. The main purpose of this book is to provide Python programmers a detailed list of recipes to apply deep learning to common and not-so-common scenarios. What you will learn •Implement different neural network models in Python •Select the best Python framework for deep learning such as PyTorch, Tensorflow, MXNet and Keras •Apply tips and tricks related to neural networks internals, to boost learning performances •Consolidate machine learning principles and apply them in the deep learning field •Reuse and adapt Python code snippets to everyday problems •Evaluate the cost/benefits and performance implication of each discussed solution
Subject
Python (Computer program language)
Machine learning
Computer programming
41388
 
 

7.01 FRY
Fry, Roger
Mineola : Dover Publications, 1998
Contents
Art and life -- An essay in aesthetics -- The ottoman and the whatnot -- The artist’s vision -- Art and socialism -- Art and science -- The art of the bushmen -- Negro sculpture -- Ancient American Art -- The Munich exhibition of Mohammedan Art Geiotto -- The art of Florence -- The Jacquemart-André Collection -- Dürer and his comtemporaries -- El Greco -- Three pictures in tempera by William Blake -- Claude -- Aurey Beardsley’s drawings -- The French post-impressionists -- Drawings at the Burlington Fine Arts cCub -- Paul Cézanne -- Renoir -- A possible domestic architecture -- Jean Marchand -- Retrospect.
Abstract
Twenty-five art-related essays by distinguished British art critic and painter reveal his wide-ranging interests. Writings explore relationships between ancient and modern art and between art and life, examining such diverse topics as the art of the Bushmen, African sculpture, ancient American art, Giotto and the art of Florence, the paintings of Dürer, El Greco and William Blake, the drawings of Aubrey Beardsley, the works of Paul Cézanne, and contemporary domestic architecture. Also includes Fry’s most important theoretical statement, his "Essay in Aesthetics." 13 black-and-white illustrations.
Subject
Art -- Philosophy.
Art
41414
 

 


7.036 DEF

Defining contemporary art : 25 years in 200 pivotal artworks

London : Phaidon Press Limited, [2011]

 Contents

Works commencing 1986 -- Works commencing 1987 -- Works commencing 1988 -- Works commencing 1989 -- Works commencing 1990 -- Works commencing 1991 -- Works commencing 1992 -- Works commencing 1993 -- Works commencing 1994 -- Works commencing 1995 -- Works commencing 1996 -- Works commencing 1997 -- Works commencing 1998 -- Works commencing 1999 -- Works commencing 2000 -- Works commencing 2001 -- Works commencing 2002 -- Works commencing 2003 -- Works commencing 2004 -- Works commencing 2005 -- Works commencing 2006 -- Works commencing 2007 -- Works commencing 2008 -- Works commencing 2009 -- Works commencing 2010

Abstract

In a period when artistic developments no longer proceed via tidy movements, when narratives of progress no longer hold sway, when the art world has not one centre but many, this title provides the reader with all the materials to compose a picture of the most vital period in art: our own

Subject

Art, Modern -- 20th century -- Themes, motives.

 Art, Modern -- History and criticism -- 20th century.

Art, Modern -- 21st century -- Themes, motives.

 Art, Modern -- History and criticism -- 21st century.

41561

 

 

7.036.73(47) GAN 
Gan, Aleksei
Barcelona : Tenov, 2013.
Abstract Published in 1922 in Russian, Aleksei Gan’s Constructivism was the first theoretical treatise of postrevolutionary Russia’s emergent Constructivist movement. Fired with revolutionary zeal, it was unquestionably a declaration of war on traditional bourgeois art. Constructivism recasts artists and architects as Constructors, turning away from aesthetic or speculative problems in art and instead focusing on the fusion of art with everyday life in order to create a functional system of design, one in keeping with the great task of building the new communist society. This edition replicates Gan’s original layout, which was one of the first experiments in Constructivist typography and graphic design, and it also presents a substantial introductory essay by art historian Christina Lodder that examines Gan’s own odd, mercurial character and the tracks he left across avant-garde Russian graphics, architecture, film, and theater. Nearly a century later, Constructivism remains a powerful manifesto, and this new translation will help scholars trace its enduring influence on twentieth-century art and design.
Subject
Constructivism (Art) -- Soviet Union.
Art, Soviet.
Art, Modern -- 20th century.
41360
 
 

7.036.74 KAW 
Kawara, On
New York : Guggenheim Museum, 2015.
Contents
Introduction / Jeffrey Weiss -- Bounded infinity / Jeffrey Weiss -- Works / Anne Wheeler -- Paris-New York drawings -- Early New York paintings -- Codes -- Today -- Journals -- I read -- I got up -- I met -- I went -- I am still alive -- One hundred years calendars -- One million years -- Pure consciousness -- Everyday meditation -- Annal and existence: On Kawara’s Date inscriptions / Susan Stewart -- The first Date painting: On Kawara at Altamira / Whitney Davis -- Eighteen semiconnected thoughts on Michel de Certeau, On Kawara, fly fishing, and various other things / Tom McCarthy -- The newsreader / Maria Gough -- "I make love to the days": accounting for On Kawara / Ben Highmore -- A moment’s footprint / Daniel Buren.
Abstract
"This exhibition marks the first full museum overview of the work produced by On Kawara after 1963. It has been organized in close collaboration with the artist, who proposed most of the sections that comprise the final structure of the show ..."--Introduction, page 19.
Per.Sub.
Kawara, On -- Exhibitions.
Subject
Conceptual art
Conceptual art -- Exhibitions.
Art, Modern
41405
 
 

7.042 KAS 
Kasmin, Paul
 New York : Skira Rizzoli, 2012.
Abstract
Revered and collected by design connoisseurs and enthusiasts alike, the work of husband-and-wife team Claude and François-Xavier Lalanne defies categorization. Crossing between sculpture and the functional object, the designs by the Lalannes—such as a hammered brass rhino-cum-desk—are whimsical and elegant with references to ancient French craftsmanship and twentieth-century Surrealism. This is the first intimate visual biography of their work, as well as the studio and life of the Lalannes. Never-before-seen photographs of their studio and home life—where study models and unfinished sculptures reveal a true portrait of the artists at work—are combined with the finished works shown in galleries and gardens, including an installation on the grassy median of Park Avenue in New York and their largest outdoor exhibition at the Fairchild Tropical Botanic Garden outside of Miami. Transforming visual imagery of flora and fauna into delightfully sensual, dreamlike objects, the designs by the Lalannes have been sought by the likes of Yves Saint Laurent, Jacques Grange, and Peter Marino. This publication makes their work and process understandable, and ultimately accessible.
Per.Sub.
Lalanne, François Xavier.
Lalanne, Claude.
Subject
Animals in art
Outdoor sculpture
41390
 
 

7.05 CAR
Cary, John
Washington : Island Press, 2017
Abstract
I can’t recommend John Cary’s book, Design for Good, highly enough. His argument...is clear and revolutionary." —Melinda Gates “That’s what we do really: we do miracles,” said Anne-Marie Nyiranshimiyimana, who learned masonry in helping to build the Butaro Hospital, a project designed for and with the people of Rwanda using local materials. This, and other projects designed with dignity, show the power of good design. Almost nothing influences the quality of our lives more than the design of our homes, our schools, our workplaces, and our public spaces. Yet, design is often taken for granted and people don’t realize that they deserve better, or that better is even possible. In Design for Good, John Cary offers character-driven, real-world stories about projects around the globe that offer more—buildings that are designed and created with and for the people who will use them. The book reveals a new understanding of the ways that design shapes our lives and gives professionals and interested citizens the tools to seek out and demand designs that dignify. For too long, design has been seen as a luxury, the province of the rich, not the poor. That can no longer be acceptable to those of us in the design fields, nor to those affected by design that doesn’t consider human aspects. From the Mulan Primary School in Guangdong, China to Kalamazoo College’s Arcus Center for Social Justice Leadership, the examples in the book show what is possible when design is a collaborative, dignified, empathic process. Building on a powerful foreword by philanthropist Melinda Gates, Cary draws from his own experience as well as dozens of interviews to show not only that everyone deserves good design, but how it can be achieved. This isn’t just another book for and about designers. It’s a book about the lives we lead, inextricably shaped by the spaces and places we inhabit.
Subject
Design -- Human factors.
Architecture -- Human factors.
Architectural design -- Social aspects.
Architecture and society
41378
 
 
 

7.05 LUP 
Lupton, Ellen
New York : Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum, 2017
Contents
Overture -- Foreword -- Acknowledgments -- Inciting incidents -- Act 1. Action -- Narrative arc -- Hero’s journey -- Storyboard -- Rule of threes -- Scenario planning -- Design fiction -- Act 2. Emotion -- Experience economy -- Emotional journey -- Co-creation -- Persona -- Product profile -- Emoji -- Color and emotion -- Act 3. Sensation -- The gaze -- Gestalt principles -- Affordance -- Behavioral economics -- Multisensory design -- Aftermath -- Clinic: Improve your writing -- Classroom: Project generator -- Takeaway: Storytelling checklist -- Index.
Abstract
Good design, like good storytelling, brings ideas to life. The latest book from award-winning writer Ellen Lupton is a playbook for creative thinking, showing designers how to use storytelling techniques to create satisfying graphics, products, services and experiences. Whether crafting a digital app or a data-rich publication, designers invite people to enter a scene and explore what’s there. An intriguing logo, page layout or retail space uses line, shape and form to lead users on dynamic journeys. ’Design Is Storytelling’ explores the psychology of visual perception from a narrative point of view. Presenting dozens of tools and concepts in a lively, visual manner, this book will help any designer amplify the narrative power of their work. Use this book to stir emotions, build empathy, articulate values and convey action; to construct narrative arcs and create paths through space; integrate form and language; evaluate a project’s storytelling power; and to write and deliver strong narratives.
Subject
Design -- Human factors.
Design -- Psychological aspects.
Storytelling in art.
Visual communication -- Psychological aspects.
Creative thinking
41421
 
 
 
London : Phaidon Press, 2016
Contents
Kal: Yesterday and tomorrow -- Vishwas: Believing -- Sajna Savarna: Decorating -- Aana Jaana: Coming and going -- Aaraam Karna: Relaxing -- Khaana Peena: Eating & drinking -- Pehenna: Wearing -- Rakhna: Holding.
Abstract
An exploration of the timeless beauty of Indian design through 200 classic objects. The Indian subcontinent is an amalgamation of peoples, cultures, languages and philosophies. Throughout history Indian culture has been subject to myriad different influences, from the Mughal empire to the British Raj to the now globalized nation in transition. Similar to ’Wa: Essence of Japanese Design’, this book will trace continuity through the history of Indian design from antiquity to the present day. The book explores the elements that make Indian design so special, including the varied manufacturing and decorating techniques of the country’s incredibly skilled craftsmen, highly specialized object designs that have been refined over centuries, and ongoing responses to nature, technology, and necessity. The objects were chosen for their enduring quality and beauty, and their integral connection to Indian culture. Rather than following a chronological order or concentrating on the (often anonymous) designers, this book separates the objects into abstract categories anchored by Hindi words chosen to illuminate how each object fits into the lives of Indians.
Subject
Design -- India -- 21st century -- Pictorial works.
Textile design -- India
Ceramics -- India.
Furniture -- India.
41443
 
 
Zurich : Park Books in cooperation with Laboratory Basel (laba), Abstract
This book offers a critical look at the territory that today forms the state of Israel and the lasting historical role of agriculture, which sprang from the Neolithic revolution in the Middle East, had for a wide range of aspects of human social and ecological development. Topics considered include agriculture’s role in territorial appropriation and domestication, in structuring the development of urbanization, in creating a national homeland narrative for the Jewish state, and in changing the climate. Israel Lessons explores in particular the three major types of Israeli agricultural development: vernacular Palestinian/Bedouin, socialist utopian Kibbutz/Moshav, and contemporary high-tech desert farming. Presenting findings through text matched to striking images, graphics, and maps, and featuring proposals for architectural intervetions, it demonstrates how facts and narratives related to agriculture and the climate crisis are intertwined with geopolitics and sectarian ideals of an earthly paradise.
An urbanist research project on concepts of social space rooted in land domestication and landscape idolatry
Subject
Landscape architecture -- Environmental aspects -- Israel.
Ecological landscape design -- Israel.
Landscape architects -- Israel.
Environmental policy -- Israel.
Space (Architecture) -- Israel.
Environmental sciences
Ecology
41424

 


 72.036 COS

Sergi Costa Duran, Mariana R. Eguaras

1000 ideas by 100 architects

Beverly, Massachusetts : Rockport Publishers, [2009]

Abstract  

Each architect brings something uniquely distinct to his or her work. Discovering what makes an architectural work or the body of an architect’s work unique is difficult to deconstruct. 1000 Ideas by 100 Architects provides behind the scenes insight into the work of 100 top international designers through the deconstruction of 1000 architectural details and projects --publisher’s description.

Subject  

Architecture, Modern -- 21st century

Architects

Architectural design -- 21st century.

41563

 

  72.036 RAD

Anton Radevsky, David Sokol

 Modern architecture : pop-up

 New York, NY : Universe Publishing, 2008

 Contents

London’s Crystal Palace -- Brooklyn Bridge -- Eiffel Tower -- Flatiron Building -- Le Corbusier’s Villa Savoye -- Eero Saarinen’s TWA terminal -- Frank Gehry’s Guggenheim Bilbao -- Santiago Calatrava’s Milwaukee Art Museum -- Zaha Hadid’s Vitra Fire Station.

Abstract

 This unique collection showcases three-dimensional replications of some of the most innovative modern and contemporary architecture from around the world. Accompanied by illustrations, photographs, and elaborate pop-ups, the talent and imagination of architects of the modern era is brought to life

Subject  

Architecture, Modern -- 20th century.

 Architecture -- Miscellanea.

 Paper sculpture

 Toy and movable books -- Specimens.

 Pop-up books -- Specimens

41562

.

 

721.05(41) FOS (JOD)
 Foster, Norman

Sir Norman Foster

Koln : Taschen, [1997]
  Per.Sub.

Foster, Norman, 1935-
Corp.Sub.  

Foster Associates (London, England)
Subject  

Architecture, Modern -- 20th century.
  Architecture, Postmodern
   Architectural practice, International

41564

 
 

72.036(420) SUD 
Sudjic, Deyan
London ; New York : Phaidon Press, 2006.
Contents
Objects, a world on the table -- Houses, the new domestic landscape -- Shops, consuming passions -- Collaborations, after the desk -- Civic projects, from the Parthenon to Maserati -- Bridges, between art and engineering -- Skyscrapers, redefining the high rise -- Landmarks, in pursuit of a new geometry.
Abstract
Future Systems is an architectural and design practice, established in 1979. This book celebrates the accomplishments for which Future Systems are recognized. It is organized according to themes such as objects, houses, shopping and landmarks.
Corp.Sub.
Future Systems (Firm)
Subject
Architecture, Modern -- England
Architecture, Postmodern -- England.
Industrial design -- England.
Architectural firms -- England -- London.
41442
 

 

 

 72.036(46) GAU (CUI)

  Gaudí, Antoni 

Complete works : Gaudí

Madrid : H Kliczkowski, [2002]

Contents

 The Gaudi phenomenon / Daniel Giralt-Miracle -- Gaudi : nature, technique and artistry -- The life of Gaudi -- Constructed works -- Casa Vicens -- Villa Quijano-El Capricho -- Finca Guell -- Sagrada Familia -- Palau Guell -- Palacio Episcopal de Astorga -- Colegio de las Teresianas -- Casa de los Botines -- Bodegas Guell -- Casa Calvet -- Crypt of the Colonia Guell -- Bellesguard -- Park Guell -- Finca Miralles -- Restoration of the Cathedral in Palma de Mallorca -- Casa Batllo -- Casa Mila -- Artigaas Gardens -- Unconstructed projects -- Details and furnishings by Gaudi -- Gaudi by night -- Poetic Vision.

Abstract  

This book compiles all Gaudí’s works, showing the evolution of the architect, one of the greatest exponents of Modernisme. Through this book, the reader will discover how Gaudí developed his style, dispensing with external influences in order to create works that were more and more original and which converted into icons of an incomparable artist

Per.Sub.  

Gaudí, Antoni 1852-1926

Subject  

Architects -- Spain -- Catalonia -- Biography.

 Eclecticism in architecture -- Spain -- Catalogs.

 Modernism (Architectura) -- Barcelona

 Art nouveau (Architecture) -- Spain -- Catalonia -- Catalogs.

 Architecture -- Aesthetics.

 Decorative arts -- Spain

41505

 

 

72.036(569.4) NEU
Neumann, Alfred
Zurich : Park Books, 2017.
Abstract
Alfred Neumann (1900–1968) was a Czech architect whose work was wrought in the context of postwar modernism and the establishment of the State of Israel in 1948. Today, his influence and impact have been largely forgotten, but, in their time, Neumann’s original designs received praise and elicited controversy in almost equal measure, offering exciting new possibilities to the modernist mainstream. Space Packed renews attention to this pioneering architect who made a vast contribution to modern architecture and had a lasting impact on Israel’s broader architectural culture. Drawing on Neumann’s writings and close study of both built and unbuilt projects, Rafi Segal discusses the development of Neumann’s architectural theory and methodology and documents his built works from the 1950s and ’60s against the backdrop of contemporary architectural discourse and the demands of the newly created State of Israel. The book also features a complete, chronological catalog of Neumann’s buildings and designs, fully illustrated, including many previously unpublished photographs, drawings, and sketches. The first book to provide a detailed account of Neumann’s work, Space Packed celebrates the career of this highly skilled and innovative architect, and it will be welcomed by architects and architectural historians.
Per.Sub.
Neumann, Alfred 1900-1968 -- Criticism and interpretation.
Neumann, Alfred 1900-1968 -- Catalogs.
Subject
Architecture -- Israel -- History.
Architecture, Modern -- 20th century.
41427
 
   

  

721.05(492) MET

  Metacity Datatown : MVRDV 

  Rotterdam : MVRDV/010 Publishers, [1999].

 Corp.Sub.

 MVRDV (Firm)

Subject  

Architectural firms -- Netherlands.

 Architecture -- Netherlands -- 20th century.

 Architects -- Netherlands -- 20th century.

 Metropolitan areas -- Statistics.

 Urbanization -- Environmental aspects.

 Sustainable development -- Metropolitan areas.

 City planning

 41577

 

 

 721.05(73) WEB

 Webb, Michael 

Architects house themselves : breaking new ground

Washington, D.C. : Preservation Press, National Trust for Historic Preservation, [1994]

 Contents  

Foreword / J. Carter Brown --- MODERN LANDMARKS. R.M. Schindler, West Hollywood, CA -- Richard & Dion Neutra, Los Angeles, CA -- Walter Gropius, Lincoln, MA -- Frank Lloyd Wright, Taliesin West, AZ -- Charles & Ray Eames, Pacific Palisades, CA -- Philip Johnson, New Canaan CT -- RESHAPING FOUND SPACE. Frank O. Gehry, Santa Monica, CA -- Charles W. Moore, Austin, TX -- Mark Simon, Branford, CT -- Raquel Vert, Encino, CA -- Keith R. Kroeger, Chappaqua, NY -- Richard Fernau, Berkeley, CA -- REWORKING TRADITION. Herbert S. Newman, Woodbridge, CT -- Buzz Yudell & Tina Beebe, Malibu CA -- Robert D. Dripps & Lucia Phinney, Batesville, VA -- Jefferson B. Riley, Guilford, CT -- William F. Stern, Houston, TX -- Bernard M. Wharton, Redding, CT -- ECONOMY OF MEANS. Carlos Jimenez, Houston, TX -- David C. Hovey, Winnetka, IL -- Lawrence W. Speck, Austin, TX -- Warren R. Schwartz, West Stockbridge, MA -- Hank Koning & Julie Eizenberg, Santa Monica, CA -- ALL IN THE FAMILY. Alfred Broning Parker, Coconut Grove, FL -- Roney J. Mateu, South Miami, FL -- Timothy Kobe & Joy Ou, Hillsborough, CA -- Laurinda Spear & Bernardo Fort-Brescia, Coconut Grove, FL -- RADICAL DEPARTURES. Donald McKay, Toronto, Canada -- Cart Prince, Albuquerque, NM -- Myron Goldfinger, Waccabuc, NY -- Walter A. Netsch, Chicago, IL -- BALANCING ACTS. Raymond Kappe, Pacific Palisades, CA -- Albert Frey, Palm Springs, CA -- Kenneth Neumann, Franklin, MI -- Mark Cigolle & Kim Coleman, Santa Monica, CA -- Marc Angelil & Sarah Graham, Hollywood, CA -- FEET OFF THE GROUND. Paul M. Rudolph, NYC -- Charles Gwathmey, NYC -- Jim Olson, Seattle, WA -- Steven Mensch, NYC -- Joseph Giovannini, NYC -- WEEKEND RETREATS. Hugh Hardy, Sheffield, MA -- Stanley Tigerman & Margaret I. McCurry, Lakeside Michigan -- Josh Schweitzer, Joshua Tree, CA -- Ulrich Franzen, Bridgehampton, NY -- Terrance E. Sargent, Jasper GA -- Adam Kalkin, Martha’s Vineyard, MA

Abstract  Ever since Thomas Jefferson built Monticello, American architects have used their own houses as laboratories, testing new ideas and putting a fresh spin on the old. To select the best of our own era, Michael Webb traveled coast to coast, talking with 150 architects, and looking for houses and apartments that respond creatively to the challenge of site, context, and budget. He chose 41 recent examples, and six modern classics. Together they demonstrate how rich is the idea of "house"

 Pioneers like Schindler, Neutra, Wright, Gropius, Charles and Ray Eames, and Philip Johnson explored new ways of enclosing space and relating buildings to nature. They shocked their contemporaries and inspired their successors. The latest work shown here ranges even more widely - from a tree house in Berkeley to a playful weekend cottage on Lake Michigan, from a cluster of wooden towers in a Florida palm grove to a Toronto house that fuses craft and technology

 Sophisticated New York apartments, daring hillside houses in Los Angeles, and witty variations on the New England vernacular reflect America’s regional diversity. Houses are grouped by type. Over 200 color and vintage black and white photos, plans, and sections are woven together with lively descriptions of what each architect built - and why.

 These architectural adventures offer new ways of satisfying practical and emotional needs, and write another chapter in the history of the American house. They demonstrate the timeless virtues of light and space, openness and privacy, fine craftsmanship and economical construction. Everyone who has dreamed of building a unique house or is planning piecemeal improvements can find inspiration is this eclectic anthology

Subject

 Architect-designed houses -- United States

 Architecture -- United States -- History -- 20th century.

 Architects -- Homes and haunts.

 Interior decoration -- 20th century

41565

 

 
תל-אביב-יפו : הוצאת הגלריה בבית אדריכל, עמותת אדריכלים מאוחרים בישראל, 2017 ‬
Abstract
בספר המלווה את התערוכה מרוכזים מרבית המאמרים שהוצגו בכנס, אשר חלק ממקרי המבחן בהם הם דנים מוצגים בתערוכה. זיו לייבו, יעל פורמן-נעמן ואסתי ינקלביץ’ כותבים כל אחד על בתי הספר החקלאיים ומציגים את תכניותיהם, לצד תפיסותיהם החינוכיות להנחלת החקלאות בקרב העולים החדשים. אדיב דאוד נקש כותב על גן הילדים בנצרת, שביטא תפיסות חדשניות חינוכיות ואדריכליות כאחד. גלינה ארבלי עוסקת בהתפתחות מגרשי המשחקים – שגם הם נועדו לקהל יעד צעיר-יחסית, על חומריהם המגוונים והתפיסות המשחקיות שלהם. יעל אלואיל כותבת על בית הילדים הראשון בקיבוץ בית אלפא כמוסד מודרני לעיצוב אזרחי ’מדינת המחר’. באדריכלות שנועדה להשכלה הגבוהה, הדיון בספר מתמקד בהתפתחות של מעונות סטודנטים בארץ ובעולם, אותו חוקרת ניצה פיק, ובבנייה המודרניסטית הניסיונית של קריית הטכניון החדשה, עליה כותבת אורליה קירמאייר. הספר מסתיים עם הרחבה נוספת של המבט מחוץ לגבולות ארצנו – מאמרה של אולה אודוקו, שהציגה את הרצאת האורח בכנס. אודוקו כותבת על תהליכי הטמעת המורשת הבנויה הייחודית של אוניברסיטת KNUST בקומסי, גאנה, בקרב תלמידים וסטודנטים לאדריכלות. ‬
‫ הישיבה החקלאית עי כפר הרואה, אדריכל מאיר ווסבוצקי (בן אורי), באדיבות ארכיון מוזיאון בן אורי. התערוכה והספר מעלים את הצורך בהבנת חשיבותה של הסביבה הבנויה בהבנייתה של תרבות וחברה מקומיות ובעיצוב מרחבן הפיזי. מתוך כך, עולה הצורך בתיעוד ובשימור המורשת הבנויה ובדיון בה כדיון ציבורי רחב. אנו מקווים שהספר והתערוכה יהוו חלק מנדבך זה, בהדגימם את המיזוג המרתק שבין ערכים חינוכיים למרחבים הפיזיים בהם מיישמים אותם, ובהדגישם את החלק החשוב שיש להם בהווייה הישראלית. ‬
Subject
School buildings
Kindergarten facilities
School facilities -- Planning
College buildings
Architecture and children
Playgrounds
41506
 
 

745:685.34 CZE 
Czerwinski, Michael author
50 shoes that changed the world
London : Conran Octopus, 2017
Abstract
Peek into history’s shoe closet with this passionate look at the most important footwear in recent times. In the modern world shoes don’t just keep your feet warm and dry-they often communicate a message about the wearer. Join the Design Museum for a look at the fifty iconic shoes of the last 150 years, beginning with Frye Boot in 1863. Learn how a doctor’s ankle injury launched a boot (Dr. Martens) that became the symbol of a generation’s defiance and how an immigrant Italian plucked the name Tod’s out of the New York telephone directory to define the driving shoe that perfectly encapsulates the American dream.
Subject
Shoes -- Design -- History
Footwear -- History
41441
 
 
 

745:687.01 CHA 
Chanel, Coco
London : Thames & Hudson, 2007
Contents
Introduction -- The suit -- The camellia -- Jewelry -- Fragrance & beauty -- The black dress -- Bibliography & notes -- Photo credits -- Acknowledgments.
Abstract
A lush visual selection from the Chanel archive―essential reading for fashionistas and design aficionados everywhere. Chanel’s combination of tradition, originality, and style has always made it the most seductive of fashion labels. Here the House of Chanel opens its private archives, revealing a galaxy of brilliant designs created by Coco Chanel from 1920 onwards. Dazzling clothes, intricate accessories, beautiful models, and timeless design leave no doubt as to the lasting fame of her name and embody everything that has come to symbolize the magic of Chanel. The book explores five central themes―the suit, the camellia, jewelry, makeup and perfume, the little black dress―and follows the threads from past to present to show how these key items have been rediscovered and reinvented by new designers. It includes many previously unpublished archive photographs and original drawings by Karl Lagerfeld, as well as glorious images from some of the greatest names in fashion photography. 139 illustrations, 83 in color
"Chanel’s combination of tradition, originality and style has always made it the most seductive of fashion labels. Here the House of Chanel opens its private archives, revealing a galaxy of brilliant designs created by Coco Chanel from the 1920s onwards, and now reinterpreted to become the motifs for new clothes, accessories and beauty products." "Inspired by the House’s signature fragrance, the legendary Chanel No. 5, the book explores five central themes - the suit, the camellia, jewelry, fragrances and make-up, and the little black dress - and follows the threads from past to present to show how these key items have been rediscovered and reinvented by new designers working in the footsteps of their illustrious predecessors. This visual journey is enhanced by previously unpublished archive photographs and original drawings by Karl Lagerfeld, as well as glorious images from some of the greatest names in fashion photography." "Dazzling clothes, intricate accessories, beautiful models and timeless design leave no doubt as to the lasting fame of the brand and embody everything that has come to symbolize the magic of Chanel." "With 159 illustrations, 101 in color"--Jacket.
Per.Sub.
Chanel, Coco 1883-1971.
Corp.Sub.
Chanel (Firm) -- History.
Subject
Fashion design -- History -- 20th century -- Pictorial works.
41437
 
 

 745:687.01 SAI 
Saint Laurent, Yves
New York : Harry N. Abrams, 2010
Contents
Saint Laurent and I / Pierre Bergé -- Yves Saint Laurent, a life -- "entirely intensely" / Farid Chenoune -- Dressing for modern times: Yves Saint Laurent’s "essentials" / Florence Müller -- Body, gesture, attitude, style / Florence Müller -- Spring-summer 71: anatomy of a scandal / Faride [sic] Chenoune -- "Down with the Ritz, up with the street!" The birth of the "Rive gauche" style / Jérômine Savignon -- Exoticism in the designs of Yves Saint Laurent: a lesson in fashion / Florence Müller -- A gallery of Saint Laurent women / Florence Müller -- Masterpiece theater: Yves Saint Laurent’s shows of admiration / Bernard Blistène -- Illustrated catalog of exhibited works.
Abstract
One of the most distinctive and influential designers of the second half of the twentieth century, Yves Saint Laurent takes his place in the pantheon of French couturiers, alongside Coco Chanel, Christian Dior, and Jeanne Lanvin. Yves Saint Laurent, the first comprehensive retrospective of his life’s work, will accompany an exhibition of some 250 garments from the collection of the Fondation Pierre Bergé–Yves Saint Laurent at the Petit Palais in Paris. From his early days working under Dior and heading the House of Dior after his mentor’s death, to the opening of his first prêt a porter shop on the Rive Gauche and the debut of the Le Smoking tuxedo, to the muses he adored, Loulou de la Falaise and Catherine Deneuve among them, this volume reveals the breadth and scope of the designer’s entire career. With a preface by Pierre Bergé, author Faride Chenoune explores the sources of inspiration that drove Saint Laurent’s continuous innovation, drawing upon painting, sculpture, theater, opera, literature, and cinema.
Per.Sub.
Saint Laurent, Yves -- Exhibitions.
Subject
Fashion design -- France -- History -- 20th century -- Exhibitions.
Fashion -- France -- History -- 20th century -- Exhibitions.
41439
 
 

 745:687.01(45) VAL 
Valentino
New York : Rizzoli, 2008
Contents
 Foreword / Valentino -- The Last Collection: January 2008 Paris / Francois Halard -- Themes -- Variations -- Valentino: Themes and Variations / Pamela Golbin -- Advertising Campaigns: 1968-2008.
Abstract
The name Valentino has been synonymous with high fashion for almost fifty years. Based in Rome, Valentino is only one of two couture houses recognized by the French government outside of Paris. His exquisite designs are coveted and worn by young Hollywood and high society the world over. On the occasion of his last couture collection, presented in Paris in the spring of 2008, this landmark book celebrates forty-five years of Valentino’s remarkable career. Published in association with a prestigious exhibition at the Museé des Arts Decoratifs’s famed costume department in Paris, this volume focuses on Valentino’s haute couture creations, highlighting the most important and iconic creations of his half-century in fashion through recurring themes in Valentino’s work—variations on the ideas of volume, line, and texture as well as motifs such as geometry, pleats, and flowers—through new photography, sketches, fabric samples, and commentary on the dresses by Valentino himself. In addition, unprecedented photography by François Halard of Valentino’s last fittings and backstage of his runway show reveals Valentino’s private world for the first time. "Valentino On Valentino," a chapter of first-person accounts of the designs of these iconic dresses, along with Valentino’s commentary on his fashion, will make this publication unique in the study of Valentino as a cultural and artistic icon.
Per.Sub.
Valentino 1932- -- Exhibitions.
Subject
Fashion design -- Italy -- Exhibitions.
Fashion -- Italy -- Exhibitions.
Costume designers -- Italy -- Exhibitions.
Fashion designers -- Italy -- Pictorial works.
Fashion designers -- Italy -- History -- 20th century.
Clothing and dress
41438
 

 

 ‫ ‪745.52(575)איק

איקט - סחרור צבעים : אריגי משי מרכז אסיה, אוסף ראו, לונדון ירושלים 

יד ל.א. מאיר, המוזיאון לאמנות האסלאם, 2004 ‬

 Subject  

Textile fabrics -- Asia, Central.

 Textile design -- Asia, Central

 Ikat -- Asia, Central -- Themes, motives

 Ikat -- Private collections

 Silk industry -- Asia, Central

 Silk weaving -- Asia, Central

 Clothing and dress

41583

 

 

 766:659.12(42) BAR
Bar, Noma
New York : Thames & Hudson, 2017. 
Abstract
A career retrospective of one of the world’s most inventive contemporary illustrators, curated by the artist From an illustration of Donald Trump, his signature pout forming the shape of a fist, to Bob Dylan, seemingly composed of musical instruments, Noma Bar’s innovative, playful style has made him one of the most sought-after illustrators working today. His use of negative space and minimalist forms creates images within images―layers of meaning that delight and surprise in equal measure. Each of Bar’s illustrations tells a story that is hidden in the details, the whole message revealing itself with a second look. For this retrospective volume, Bar has handpicked his iconic illustrations and favorite works, covering a range of topics, all in the distinctive style that has established his reputation. The works are organized into the thematic chapters Less More (daily life), Pretty Ugly (portraits), In Out (sex), and Life Death (conflict). Alongside the images, Bar reveals his working methods and the stories behind his often idiosyncratic inspiration for different illustrations, and he reflects on how his life experiences have shaped him as an artist. Noma Bar is a must-have reference source for students or professionals in the worlds of graphic design and illustration, and a treasury for any follower of visual and popular culture. 400+ color illustrations
Per.Sub.
Bar, Noma 1973- -- Catalogs.
Subject
Illustrators -- Great Britain -- 21st century.
41426
 
 

766:659.13 HUH
Huhne, M. C.
Berlin, Germany : Callisto Publishers, 2015.
Contents
 Pan Am -- TWA -- United Airlines -- Continental Airlines -- Braniff International -- Canadian Pacific Airlines -- Japan Air Lines -- Aeroflot -- Swissair -- Air France -- Lufthansa -- British Airways -- Maps and Statistics.
Abstract
A super stylish journey: The ultimate sourcebook for the best airline graphic design This edition rounds up the most imaginative, influential and surprising designs of the airlines’ commercial art from the “golden age of flying.” It provides an unprecedented outline of the development of the visual identities of thirteen pioneering airlines, combining innovative research and stunning presentations of hundreds of spectacular aviation posters, other illustrations and photos. Conceived by some of the world’s top creative minds, such as Ivan Chermayeff, Otl Aicher, Massimo Vignelli, Academy Award winner Saul Bass, or advertising titan Mary Wells Lawrence, the designs found in the book’s case studies also illustrate the shift from traditional methods of corporate design and advertising to comprehensive modern identity branding programs which took place in the same period. The Standard Edition of the successful Premium Edition of Airline Visual Identity 1945-1975 contains all of the information and almost all of the images, but in a leaner format and at a more affordable price. In its Premium Edition, the book has received glowing reviews in leading media around the world, including The New York Times, Newsweek, CNN, New Republic, Slate, Adweek, and dozens of others in the United States, France, Britain, Germany, China, Japan, Switzerland, Austria, Australia, Spain, Italy, Norway, etc.
Subject
Advertising -- Airlines -- History -- 20th century.
Air travel -- Posters -- History -- 20th century
Commercial art -- History -- 20th century.
Air travel in art.
Graphic arts
41456
 

 

‫ ‪766:633.133.1(55) למל ‬

 ‫ למל, יוסי 

אות מאיראן : כרזות איראניות עכשוויות מאוסף הגלריה המוראבית, ברנו, צ’כיה

ירושלים : יד ל.א מאיר המוזיאון לאמנות האסלאם, 2016 ‬

 Subject

 Posters, Iranian -- Exhibitions

 Art -- Collectors and collecting -- Exhibitions.

 Calligraphy, Persian

 Words in art

41580

 

 

76.026 THO 
Thomas, Douglas
New York : Princeton Architectural Press, 2017.
Contents
Foreword, Futura! / Ellen Lupton -- Back to the Futura -- My other modernism is in Futura -- Spartan geometry -- Degenerate typography -- Over the moon for Futura -- Futura in the wild -- Show me the money -- Past, present, Futura -- Futura by any other name -- Never use Futura? Abstract
It’s everywhere, including the moon (on the commemorative plaque left by Apollo 11 astronauts), Nike sneakers, the artworks of Barbara Kruger, Ed Ruscha, and Jenny Holzer, 2001: A Space Odyssey credits, Domino’s Pizza boxes, Absolut Vodka bottles, and Red Bull cans. Futura and its typographic offspring have been the face of presidential campaigns from Richard Nixon to Hillary Clinton. Indeed, Futura is one of the most used fonts in the world today—the typeface of modern design—more so even than Helvetica. This fascinating book explores the cultural history and uses of a face that’s so common you might not notice, until you start looking, and then you can’t escape it. Douglas Thomas traces Futura from its Bauhaus-inspired origin in Paul Renner’s 1924 design, to its current role as the go-to choice for corporate work, logos, motion pictures, and advertisements. Never Use Futura is illuminating, sometimes playful, reading, not just for type nerds, but for anyone interested in how typefaces are used, take on meaning, and become a language of their own.
Subject
Type and type-founding -- History -- 20th century.
Graphic design (Typography) -- Social aspects.
Graphic design (Typography) -- United States -- History -- 20th century.
Advertising layout and typography -- United States -- History -- 20th century.
41422
 
 
 
77.04 COR(BEN)
Le Corbusier
Zurich : Lars Muller Publishers, 2013.
Contents
Jeanneret’s first photographic campaign 1907-17 -- Le Corbusier, the cinema, and cinematic photography 1936-38 -- Appendix 1: Photographic expenses of Jeanneret and Klipstein -- Appendix 2: Le Corbusier’s 16 mm films.
Abstract
In Le Corbusier: Secret Photographer Tim Benton reflects on the famous architect’s use of photography, starting with the young Charles-Edouard Jeanneret’s attempts to take professional photographs during his travels in central Europe, the Balkans, Turkey, Greece, and Italy. While Le Corbusier always claimed that he saw no virtue in taking photographs, he actually bought three cameras and took several hundred photographs between 1907 and 1917, many of them of publishable quality. In 1936 he acquired a 16mm movie camera and took 120 sequences of film and nearly 6,000 photographs with it. This previously unpublished material is the basis for the publication. It reveals Le Corbusier to be a sensitive and brilliant manipulator of a wide range of photographic styles. Le Corbusier: Secret Photographer provides dramatically new insights into Le Corbusier’s visual imagination, his changing attitudes towards nature and materials in the 1930s, and his distrust of progress.
Per.Sub.
Le Corbusier, 1887-1965,
Le Corbusier, 1887-1965 -- Travel.
Subject
Photography, Artistic
41398
 

77.058.1 PAU 
Paulson, Dennis R.
New York : Crescent Books, 1989
Abstract Gorgeous color photos explore the fascinating world of birds from the pink flamingo and long-winged Frigate to the delicate hummingbird and brilliant toucan. Includes sections on the habits and habitats of each bird
Subject
Photography of birds
Exotic birds
Birds
Nature photography
41504