דצמבר 2022

הספרייה מציעה לקוראיה מידי חודש רשימת ספרים וכתבי-עת חדשים שנוספו לאוספיה כל רשומה מכילה:
מס' מיון, מחבר, כותר, מוציא לאור, שנת הוצאה , נושאים, מס' מערכת תוכן עיניינים ותקציר.
כדי לראות מצב ההשאלות יש ללחוץ על כותר.

 


316.47 פיש

פישר, ערן
חושבים בשבילך : מבט ביקורתי על אלגוריתמים
תל אביב : הקיבוץ המאוחד, 2022
נושאים
Algorithms -- Social aspects
Decision making
Digital media -- Social aspects
Internet -- Social aspects
Information technology -- Social aspects
Communication and culture
תיאור/תקציר
עם התרחבות השימוש במדיה דיגיטלית, אלגוריתמים תופסים מקום מרכזי בקבלת ההחלטות שלנו. מנועי המלצות באמזון ובנטפליקס, יישומוני ניווט, אתרי היכרויות – כל אלה מתיימרים לדעת טוב מאיתנו מה אנחנו צריכים, אוהבים או רוצים.ואולם, ידע אלגוריתמי מתאר רק את מה שהוא יכול לשלוט בו. הוא מבקש להכיר בני אדם, אך גם מבקש שבני האדם יהיו שקופים וצפויים ככל האפשר, ובכך תורם לעיצובם ככאלה. חושבים בשבילך פורשׂ לפנינו תמונת-מציאות שבה לאט, אך בהתמדה, אלגוריתמים דוחקים את רגלינו מהכרעות הנוגעות לחיינו הן במישור האישי הן במישור החברתי-כלכלי – ולמעשה מפקיעים החלטות מהמרחב הפוליטי שלנו.את האלגוריתמים אל לנו להבין במונחים טכניים בלבד. תחת זאת, עלינו לחשוף את ההנחות העומדות בתשתית פעולתם – וביסוד מחשבתם של האנשים והמוסדות שהוגים, מפתחים ומיישמים אותם – ולהתחקות אחר האופן שבו הם עונים על השאלה "מָהם בני אדם?"
תוכן עניינים
פתח דבר: מי צריך סובייקטיביות? -- פרק ראשון: האם ידע אלגוריתמי יכול להיות ביקורתי? -- פרק שני: כיצד אלגוריתמים מאפיינים משתמשים? / נכתב עם יואב מחוזאי -- פרק שלישי: האם אלגוריתמים יכולים לגלות לנו מי אנחנו? -- פרק רביעי: האם אלגוריתמים יכולים לערוך שיפוט אסתטי? / נכתב עם נורמה מוסי -- פרק חמישי: האם לאלגוריתמים יש זכות לעיר? -- אחרית דבר -- תודות.
 

 

 

(569.4)32 גל-נ

המערכת הפוליטית בישראל : שנים ראשונות, מבנה מוסדי, התנהגות פוליטית, בעיות לא פתורות, הדמוקרטיה בישראל

תל אביב : עם עובד, 2013

נושאים

Democracy -- Israel -- History

Political parties -- Israel -- History

Right and left (Political science) -- Israel

Israel -- Politics and government

תיאור/תקציר

"פרקי הספר משלבים סקירה עובדתית של מערכות השלטון במדינת ישראל עם ניתוח התהליכים הפוליטיים ומשמעותם ... בין שאר הנושאים והתחומים נדונות בספר הסוגיות האלה: התגבשות המערכת הפוליטית בשנים הראשונות על רקע המורשת של תקופת היישוב והשאלות הפתוחות שנותרו לדורות הבאים; המוסדות (הכנסת, הממשלה, בתי המשפט, הנשיאות, מנגנוני הניטור והשלטון המקומי), והמשבר בכושר ההיגוי וההנהגה; ההשתתפות הפוליטית של אזרחי ישראל בערוצים שונים (בחירות, מפלגות, ארגונים חברתיים, תקשורת) והירידה באמון שאזרחי ישראל רוחשים לנבחריהם; וארבע הבעיות המרכזיות המלוות את המערכת הפוליטית מאז הקמתה - הביטחון, מעמדם של האזרחים הערבים, אי-השוויון הכלכלי והפערים החברתיים, המדינה והדת - וחוסר היכולת להתמודד עמן". -- דש הספר.

 


321.7 דל

דל, רוברט אלן
על הדמוקרטיה
ירושלים : המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2002
נושאים
Democracy
תיאור/תקציר
המחצית השנייה של המאה העשרים הייתה לעידן ניצחונה של הדמוקרטיה. המשטרים האנטי-דמוקרטיים העיקריים - קומוניסטיים, פשיסטיים, נאציים - פשוט נעלמו, ודמוקרטיות הולכות ומתפתחות במרץ או בהססנות ברחבי העולם כולו. בספר נגיש ובר-סמכה זה, אחד ממדעני המדינה הבולטים ביותר בתקופתנו מציג ספר יסוד על הדמוקרטיה המבהיר מה היא, מדוע היא חשובה, כיצד היא פועלת ואילו אתגרים ניצבים לפניה בעתיד. רוברט דאל מתחיל את ספרו בסקירת ההיסטוריה הקדומה של הדמוקרטיה. בהמשך הוא דן בהבדלים בין דמוקרטיות, בקריטריונים לתהליכים דמוקרטיים, במוסדות הבסיסיים הדרושים לקידום מטרות הדמוקרטיה ובתנאים החברתיים והכלכליים התומכים בהתפתחותם ובשימורם של מוסדות אלו. דאל מאייר את הדיון בסוגיות אלו בתיאור מדינות דמוקרטיות שונות, ומסביר למשל מדוע הודו, שנראה כי חסרים בה מרבית התנאים לדמוקרטיה יציבה, מסוגלת בכל זאת לקיים דמוקרטיה.
 

 

(569.4)342 מאו

מאוטנר, מצחם

משפט ותרבות בישראל בפתח המאה העשרים ואחת

תל-אביב : עם-עובד, 2008

נושאים

Culture and law -- Israel -- History

Law -- Social aspects -- Israel

Multiculturalism -- Israel

Zionism -- Israel

תיאור/תקציר

"התרבות קובעת את האנושיות הייחודית של כל אדם. אם אנו מצווים לנהוג כבוד בבני אדם, כי אז אנו מצווים גם לנהוג כבוד בתרבויות המכוננות את הזהויות של בני האדם. מי ששולט במשפט מסוגל לשלוט באמצעותו בתרבות, ובעקבות זאת גם בתודעותיהם של בני האדם וביחסים החברתיים המתקיימים בין בני האדם." במשפט ותרבות בישראל בפתח המאה העשרים ואחת מוצג המשפט הישראלי כזירה שבה מתנהלים המאבקים התרבותיים המרכזיים המתחוללים בעם היהודי בתקופת המודרנה. פרופסור מנחם מאוטנר, מחשובי הוגי המשפט בישראל, קובע כי את ההתפתחויות הנרחבות שחלו במשפט הישראלי בעשורים האחרונים יש להבין על רקע ירידת ההגמוניה התרבותית של תנועת העבודה והתחדשות המאבק על קביעת דמותה של ישראל. עימות זה הוא גלגול נוסף של מאבק תרבותי המתקיים בעם היהודי במאות האחרונות, ונוטלות בו חלק שתי קבוצות עיקריות: זו המבקשת לחזק את זיקתה של ישראל לליברליזם ולמערב, וזו המבקשת לחזק את זיקתה להלכה וליהדות. בית המשפט העליון הוא מוסד המדינה המזוהה יותר מכל מוסד אחר עם הליברליזם המערבי, ולפיכך הפכו אותו אלה המאמינים בחיזוק הזיקה לליברליזם לזירה המרכזית של פעילותם הפוליטית.

את "המהפכה החוקתית" המזוהה עם אהרון ברק יש לראות בהקשר זה. מה היו השלכותיה על השיח הפוליטי, המשפטי והתרבותי בישראל? מה המחיר שהיא תובעת? לא מעט סיסמאות נזרקות לחלל האוויר. מנחם מאוטנר מציע מבט שקול וביקורתי על הדיון המסעיר את החברה בישראל. השסע בין יהודים חילונים ליהודים דתיים אינו הפיצול התרבותי היחיד בישראל. כחמישית מאזרחי המדינה הם ערבים. הספר מציע להסדיר את היחסים שבין המדינה לקבוצות התרבותיות המרכזיות החיות בה ברוח הרב-תרבותיות, ופורש מסכת של תובנות נורמטיביות המתחייבות מהרב-תרבותיות של ישראל. המחבר מציע הארות מרחיבות דעת ובולטות במקוריותן למצוקות בוערות שהחברה בישראל המבקשת חיים חייבת לתת להן מענה.

 

 

3.82 פוק

פוקו, מישל

לפקח ולהעניש : הולדת בית הסוהר

תל-אביב : הוצאת רסלינג, 2015

נושאים

Prison discipline

Prisons

Punishment

ענישה

תיאור/תקציר

"הכוח הוא חלק בלתי נפרד מייצור האמת, ובכל חברה ישנה "פוליטיקה של אמת" שתוצאתה קובעת מה ייחשב אמיתי ומהם ההליכים הלגיטימיים להגיע לאמת זו. השקפה זו מובעת בראש ובראשונה באחד הספרים המשפיעים ביותר של מישל פוקו - לפקח ולהעניש (1975). בספר זה פוקו מנתח את מקורותיו של בית הכלא המודרני בראשית המאה ה-19. התפתחות זו, הוא טוען בתוקף, לא נבעה כלל מרציונליות או מאנושיות רבה יותר, אלא מהצורך של חברה מתועשת בטכניקות יעילות יותר של שליטה חברתית הכוללות לוחות זמנים לפעילות ומערכות פיקוח. לטענת פוקו, ביטוי מובהק לכך אנו מוצאים בתוכנית ה"פנאופטיקון" הרואה-כול שהגה ג'רמי בנתהם לבתי כלא (המגדל המרכזי שממנו ניתן לצפות בכל האסירים), תוכנית שבה כל הכפופים לה מפנימים את המערכת והופכים לגופים כנועים.

בית הכלא המנרמל - באמצעות סיווג, רישות, פיקוח, בחינה, הערכה, דירוג ותגמול של העבריין -אינו אלא עוד ביטוי של שיטת משמוע שהופיע בראשית המאה ה-19 והייתה לתופעה חברתית כללית. מדובר באובייקטיביזציה של הפרט על ידי החברה ומוסדותיה השונים - בית הספר, בית החולים, המפעל, הקהילה, המשטרה וכיוצא באלה - המאפשרת בקרה של ריבובים אנושיים, נורמטיביים וחריגים כאחת, והפעלתם כרצון הממסד בלי להיזקק לאמצעי פיקוח וכפייה קשוחים ובולטים; זו שיטת משמוע יעילה וחסכונית הנעשית חיונית ככל שהחברה הולכת ומתרבה, הולכת ומתרבבת".-- מעטפת אחורית.

 

 


579 CHE

Chess, Barry, Talaro, Kathleen P.
Talaro's foundations in microbiology
New York, NY : McGraw-Hill Education, 2021
נושאים
Microbiology
Medical microbiology
Parasitology
תיאור/תקציר
Foundations in Microbiology is an allied health microbiology text with a taxonomic approach to the disease chapters. It offers an engaging and accessible writing style through the use of case studies and analogies to thoroughly explain difficult microbiology concepts.
תוכן עניינים
1. The Main Themes of Microbiology -- 2. The Chemistry of Biology -- 3. Tools of the Laboratory: Methods of Studying Microorganisms -- 4. A Survey of Prokaryotic Cells and Microorganisms -- 5. A Survey of Eukaryotic Cells and Microorganisms -- 6. An Introduction to Viruses -- 7. Microbial Nutrition, Ecology, and Growth -- 8. An Introduction to Microbial Metabolism: The Chemical Crossroads of Life -- 9. Microbial Genetics -- 10. Genetic Engineering: A Revolution in Molecular Biology -- 11. Physical and Chemical Agents for Microbial Control -- 12. Drugs, Microbes, Host--The Elements of Chemotherapy -- 13. Microbe-Human Interactions: Infection and Disease -- 14. An Introduction to Host Defenses and Innate Immunities -- 15. Adaptive, Specific Immunity and Immunization -- 16. Disorders in Immunity -- 17. Procedures for Identifying Pathogens and Diagnosing Infections -- 18. The Gram-Positive and Gram-Negative Cocci of Medical Importance -- 19. The Gram-Positive Bacilli of Medical Importance -- 20. The Gram-Negative Bacilli of Medical Importance -- 21. Miscellaneous Bacterial Agents of Disease -- 22. The Fungi of Medical Importance -- 23. The Parasites of Medical Importance -- 24. Introduction to Viruses That Infect Humans: The DNA Viruses -- 25. The RNA Viruses That Infect Humans -- 26. Environmental Microbiology -- 27. Applied and Industrial Microbiology.
 


582.019 וול

וולבן, פטר
החיים הנסתרים של העצים : על תחושות ותקשורת : גילויים מעולמם הסודי
רמת השרון : הוצאת אסיה, 2018
נושאים
Communication
Discoveries in science
Forest ecology
Forests and forestry -- Social aspects
Trees -- Ecology
Trees -- Social aspects
תיאור/תקציר
"עצים מתַקשרים זה עם זה? מגדלים באהבה את צאצאיהם? סועדים את שכניהם הזקנים והחולים? מהגרים מיער ליער? יכולים ללמוד ולזכור? אכן, מה שמתרחש ביער אינו פנטזיה. לעצים יש תחושות, רגשות, זיכרונות. הם חשים כאב, מקבלים מכות שמש ומפתחים קמטים. היער הוא רשת חברתית פעילה. עצים הם יצורים סוציאליים - הם חולקים חומרי מזון עם עצים חולים ואף מזהירים זה את זה מפני סכנה קרֵבה". -- מן המעטפת האחורית
 

 


611.8 VAN

Vanderah, Todd W., Gould, Douglas J., Nolte, John.
Nolte's The human brain : an introduction to its functional anatomy / 8th edition.
Philadelphia, PA : Elsevier, 2021
נושאים
Brain -- Anatomy
Brain -- Physiology
Central Nervous System -- anatomy & histology
Nervous system physiological phenomena
Neurophysiology
תיאור/תקציר
"Throughout seven popular editions, Nolte's the Human Brain has accomplished the challenging task of demystifying the complexities of the gross anatomy of the brain, spinal cord, and brainstem. A clear writing style, interesting examples, and high-quality visual cues bring this complicated subject to life and make it more understandable and enjoyable to learn. You'll get the depth of coverage you need with a well-rounded presentation of all key topics in functional neuroanatomy and neuroscience"
 


612 VAN

VanPutte, Cinnamon L., Seeley, Rod R., Regan, Jennifer L., Russo, Andrew F.
Seeley's anatomy & physiology / 13th ed.
New York, NY : McGraw Hill, 2023
נושאים
Human anatomy
Human physiology
Human body
Anatomy
Physiology
תיאור/תקציר
With a newly enhanced, realistic art program, this updated edition of Seeley’s Anatomy & Physiology comes to life. Written for the two-semester anatomy and physiology course, this text is comprehensive enough to provide the depth necessary for those courses not requiring prerequisites and is presented with such clarity that it nicely balances the thorough coverage. Clear descriptions and exceptional illustrations combine to help students develop a firm understanding of anatomy and physiology and understand how to apply those concepts.Known for having a strong emphasis on critical thinking, Seeley’s unique pedagogy integrates clinical case studies throughout each chapter with a visual program that presents material in understandable, relevant images, with application questions that follow.
 

 

612 WID
Vander's human physiology : the mechanisms of body function
New York : McGraw Hill, 2023
נושאים
Human physiology
Human body
Physiology
תיאור/תקציר
Moving beyond the listing of mere facts, Vander's human physiology stresses the causal chains of events that constitute the mechanisms of body function. The fundamental purpose of this textbook is to present the principles and facts of human physiology in a format that is suitable for undergraduates regardless of academic background or field of study.
תוכן עניינים
Chapter 1. Homeostasis: A Framework for Human Physiology -- Chapter 2. Chemical Composition of the Body -- Chapter 3. Cellular structure, proteins, and Metabolism -- Chapter 4. Movement of Molecules Across Cell Membranes -- Chapter 5. Control of Cells by Chemical Messengers -- Chapter 6. Neuronal Signaling and the Structure of the Nervous System -- Chapter 7. Sensory Physiology -- Chapter 8. Consciousness, the Brain, and Behavior -- Chapter 9. Muscle -- Chapter 10. Control of Body Movement -- Chapter 11. The Endocrine System -- Chapter 12. Cardiovascular Physiology -- Chapter 13. Respiratory Physiology -- Chapter 14. The Kidneys and Regulation of Water and Inorganic Ions -- Chapter 15. The Digestion and Absorption of Food -- Chapter 16. Regulation of Organic Metabolism and Energy Balance -- Chapter 17. Reproduction -- Chapter 18. Defense Mechanisms of the Body -- Chapter 19. Medical Physiology: Integration Using Clinical Cases.
 

 


615 RIT

Ritter, James, Flower, R. J. (Rod J.), Henderson, Graeme, Loke, Yoon Kong, MacEwan, David J., 
Rang, H. P., Dale, M. Maureen.
Rang and Dales's pharmacology / 9th. ed.
Edinburgh : Elsevier, 2020
נושאים
Pharmacology
תיאור/תקציר
Comprehensive yet easy to use, Rang and Dale’s Pharmacology has been providing core basic and clinical science information to students and healthcare practitioners worldwide for more than 25 years. The fully revised 9th Edition keeps you up to date with all that’s new in the field, including new and emerging drugs and recent studies. From cover to cover, you’ll progressively increase your knowledge of all relevant aspects of pharmacology, from a molecular understanding of receptors and drug actions through clinical uses of key groups of drugs.
 

 


629.1 WHI

White, R., McDonald, A.
Guide to earthing and bonding for AC electrified railways 

Stevenage, UK : IET The institution of engineering and technology, 2022
נושאים
Railroads -- Electrification
Electric railroads -- Design and construction
תיאור/תקציר
The complexity of integrating the earthing of an AC electrified railway with various electrical distribution systems and exposed conductive parts means that it is impossible to prescribe one earthing and bonding design solution that addresses the needs of every railway. Therefore, different earthing designs are needed for individual railways.This new Guide describes the underlying principles and typical configurations for the earthing and bonding of electrical traction system assets and other lineside assets and structures to reduce hazards to people and failures to equipment and systems. It also aims to assist infrastructure owners, railway designers and installation contractors in adopting a harmonised approach towards earthing and bonding design philosophy for AC railway infrastructure.
 

 


681.3.015 EYE
Eye tracking : background, methods, and applications
New York, NY : Humana Press, 2022
נושאים
Eye tracking
תיאור/תקציר
"This volume explores the latest eye-tracking methodologies that help researchers understand the background, methods, and applications involved in these studies. The chapters in this book cover topics such as methods and models of eye-tracking in natural environments; natural gaze informatics (i.e., assisted wheelchair mobility); eye-tracking application to understand the visual control of locomotion; eye movement in neurological disorders; and eye movements in sports research and practice. In the Neuromethods series style, chapters include the kind of detail and key advice from the specialists needed to get successful results in your laboratory. Cutting-edge and practical, Eye Tracking: Background, Methods, and Applications is a valuable resource for experienced and novice researchers interested in learning more about this field and its future developments."--Back cover.
תוכן עניינים
The Eyes as a Window to the Brain and Mind -- A Brief History of Eye Movement Research -- Eye-Tracking Hardware: Past to Present, and Beyond -- Methods and Models of Eye-Tracking in Natural Environments -- Definition, Modeling, and Detection of Saccades in the Face of Post-Saccadic Oscillations -- Natural Gaze Informatics: Towards Intelligence Assisted Wheelchair Mobility -- Eye-Tracker Outcomes from Static, Mobile, Virtual Reality Eye-Tracking Devices -- Translational Attentional Control Theory to Applied Psychological Eye Tracking Research -- Eye-Tracking Application to Understand the Visual Control of Locomotion -- Eye Movement in User Experience and Human-Computer Interaction Research -- Eye Movement in Neurological Disorders -- Eye Movements in Sports Research and Practice: Immersive Technologies as Optimal Environments for the Study of Gaze Behavior.
 


681.3AI.7 BRU

Brunton, Steven L. (Steven Lee), Kutz, Jose Nathan
Data-driven science and engineering : machine learning, dynamical systems, and control
Cambridge, United Kingdom ; New York, NY : Cambridge University Press, 2022
נושאים
Engineering -- Data processing
Science -- Data processing
Mathematical analysis
Machine learning
תיאור/תקציר
"Data-driven discovery is revolutionizing how we model, predict, and control complex systems. Now with Python and MATLAB, this textbook trains mathematical scientists and engineers for the next generation of scientific discovery by offering a broad overview of the growing intersection of data-driven methods, machine learning, applied optimization, and classical fields of engineering mathematics and mathematical physics. With a focus on integrating dynamical systems modeling and control with modern methods in applied machine learning, this text includes methods that were chosen for their relevance, simplicity, and generality. Topics range from introductory to research-level material, making it accessible to advanced undergraduate and beginning graduate students from the engineering and physical sciences. The second edition features new chapters on reinforcement learning and physics-informed machine learning, significant new sections throughout, and chapter exercises. Online supplementary material including lecture videos per section, homeworks, data, and codes in MATLAB, Python, and Julia available on databookuw.com"-- 
 

 

7.036 GAT
Gates, Theaster
Theaster Gates : young lords and their traces
London : Phaidon Press Limited, 2022
נושאים
Gates, Theaster, 1973-
Artists -- United States -- History -- 21st century
African American artists -- United States
African American arts -- 21st century -- United States
Sculpture -- 21st century
Installations (Art) -- 21st century
תיאור/תקציר
A comprehensive survey of one of the most innovative, boundary-breaking artists working today.Theaster Gates's work in the areas of social practice, interdisciplinary performance, archival investigation, and multi-faceted object making have made him one of the most compelling artists of the twenty-first century.Accompanying a major mid-career retrospective at the New Museum, New York, opening in November 2022, this book covers the full range of Gates's artistic activities over the past twenty years, capturing his expansive conception of art as a social sculptor, organizer, improviser, and preservationist.
 

 

7.036(73) MUT (EDW)
Edwards, Adrienne, Martin, Courtney J., Jones, Kellie, Okeke-Agulu, Chika
Wangechi Mutu
Phaidon Press Ltd. ; New York, NY : Phaidon Press Inc., 2020
נושאים
Artists -- Africa -- 21st century
Women in art -- 21st century
Contemporary, The, in art
תיאור/תקציר
The first monograph on the work of celebrated and influential Kenyan-American artist Wangechi Mutu. Wangechi Mutu's remarkable body of work touches on such issues as sexuality, ecology, politics, and the rhythms and chaos that govern the world. Her paintings, sculptures, and collages, often enriched with culturally-charged materials including tea, synthetic hair, Kenyan soil, feathers, and sand, interweave fact with fiction, generating a unique form of myth-making that sets her apart from classical history or popular culture. This is the first book to document her evolution and explore her impact. -- publisher site.
 

 

7.036(73) PEN (MAP)
Mapes-Frances, Alec, Edwards, Adrienne, Picard, Andréa
Adam Pendleton
London : Phaidon Press Ltd. ; New York, NY : Phaidon Press Inc., 2020
נושאים
Pendleton, Adam, 1984-
Artists -- United States -- History -- 21st century
Contemporary, The, in art
African American artists
Art and race
תיאור/תקציר
Adam Pendleton is a Virginia-born, New York-based artist known for his multifaceted, language-based practice, which includes film, collage, painting, performance, and publishing. His re-contextualization of history often results in fresh interpretations of the present, where new and old narratives and meanings co-exist, as one of his main projects, Black Dada (2008-ongoing) testifies. Working predominantly in black-and-white, and often in collaboration with other artists, Pendleton's work constantly explores issues related to mechanisms of representation and notions of race.
תוכן עניינים
Interview / Alec Mapes-Frances in conversation with Adam Pendleton -- Survey. Adam Pendleton: Here is your language / Adrienne Edwards -- Focus. 'The Cool of the Heat': Adam Pendleton's video portraits / Andréa Picard -- Studio visit -- Artist's writings. grey-blue grain (excerpt), 2010 ; Notes for Lorraine O'Grady: a portrait, 2012 ; Amiri Baraka (1934-2014), 2014 ; Introductory note, 2018 ; divide by, 2019 -- Chronology -- Bibliography.
 

 

75.036 VIT
Vitamin D3 : today's best in contemporary drawing
London : Phaidon Press Limited ; New York, NY : Phaidon Press Inc., 2021
נושאים
Drawing -- 21st century
Drawing -- 20th century
Artists
תיאור/תקציר
"Over the past 50 years, drawing has been elevated from a supporting role to a primary medium, ranking alongside painting as a central art form. Since the publication of Vitamin D (2005) and D2 (2013), contemporary artists have continued to explore drawing's possibilities - from intimate to large-scale works, in a diversity of mark-making processes and materials. Vitamin D3 showcases more than 100 such artists, nominated by more than 70 international art experts. The more than 70 nominators include: Iwona Blazwick, Louisa Buck, Mark Coetzee, Thelma Golden, Laura Hoptman, Geeta Kapur, Pablo Leon de la Barra, Christine Macel, Kate Macfarlane, Hans Ulrich Obrist, and Zoe Whitley. The more than 100 artists include: Miriam Cahn, Robert Crumb, Tom Friedman, Tania Kovats, Claudette Johnson, Rashid Johnson, Otobong Nkanga, Toyin Ojih Odutola, Deanna Petherbridge, Christina Quarles, Qiu Zhijie, Nathaniel Mary Quinn, Wael Shawky, Emma Talbot, and Johanna Unzueta"--Publisher's description
תוכן עניינים
Introduction / Anna Lovatt -- Jumana Emil Abboud -- Vernon Ah Kee -- Deniz Aktaş -- Mounira Al Solh -- ruby onyinyechi amanze -- Catherine Anyango Grünewald -- Kate Atkin -- Tauba Auerbach -- Vanessa Baird -- Nadiah Bamadhaj -- Thiago Barbalho -- Edouard Baribeaud -- Phoebe Boswell -- Conrad Botes -- Teresa Burga -- Adriana Bustos -- Miriam Cahn -- Nidhal Chamekh -- Milano Chow -- Susan Collis -- Robert Crumb -- Darren Cullen -- Kenturah Davis -- Miriam de Búrca -- Ibrahim El-Salahi -- İnci Eviner -- Edie Fake -- Hondartza Fraga -- Tom Friedman -- Chitra Ganesh -- Nikolaus Gansterer -- Claire Gavronsky -- Mauro Giaconi -- Rachel Goodyear -- Monika Grzymala -- Enver Hadzijaj -- Sheroanawe Hakihiiwe -- Masanori Handa -- Naotaka Hiro -- Ahmet Doğu İpek -- Marie Jacotey -- Claudette Johnson -- Rashid Johnson -- Jasmine Nilani Joseph -- Anton Kannemeyer -- Nick Kennedy -- Christine Sun Kim -- Minjung Kim -- Tania Kovats -- Maija Kurševa -- Glenda León -- Zilla Leutenegger -- Tony Lewis -- Atef Maatallah -- Jessie Makinson -- Nick Mauss -- Emma McNally -- Jade Montserrat -- Alice Morey -- Pierre Mukeba -- Oscar Muñoz -- Ebecho Muslimova -- Iván Navarro -- Tom Nicholson -- Otobong Nkanga -- Gareth Nyandoro -- Toyin Ojih Odutola -- Bernardo Ortiz -- Sanou Oumar -- Ceren Oykut -- Prabhakar Pachpute -- Hardeep Pandhal -- Payer Gabriel -- Gustavo Pérez Monzón -- Mick Peter -- Deanna Petherbridge -- Qiu Anxiong -- Qiu Zhijie -- Christina Quarles -- Hannah Quinlan & Rosie Hastings -- Nathaniel Mary Quinn -- Camilo Restrepo -- Abel Rodríguez -- Gamaliel Rodríguez -- Rebecca Salter -- Massinissa Selmani -- Wael Shawky -- Nilima Sheikh -- Sancintya Mohini Simpson -- Victoria Sin -- Eduardo Stupía -- Angela Su -- José Antonio Suárez Londoño -- Pamela Phatsimo Sunstrum -- Bhagyashree Suthar -- Emma Talbot -- Kyle Thurman -- Viktor Timofeev -- Barthélémy Toguo -- Achraf Touloub -- Nicola Tyson -- Johanna Unzueta -- Hannelore Van Dijck -- José Vera Matos -- Diane Victor -- Hajra Waheed -- Barbara Walker -- Evelyn Taocheng Wang -- Charmaine Watkiss -- Martin Wilner -- John Wood and Paul Harrison -- Yuichi Yokoyama -- Honza Zamojski -- Zarina -- Sergio Zevallos.
 


(569.4)75.054 קרו (ברט)

ברטוש, רון, תמיר, טלי
תערוכת חג החומש : היצירה הסביבתית הראשונה של דני קרוון

ישראל : הוצאת לוין, 2022
נושאים
Karavan, Dani
Set designers -- Israel -- History
Kibbutzim -- Social life and customs
Artists -- Israel -- History -- 20th century
Har'el (Israel)
תיאור/תקציר
בספר שלפנינו שב חוקר האמנות רון ברטוש אל פרק אמנותי מוקדם ואל זיכרון ימיו הראשונים של דני קרוון כאמן. הספר חוזר אל קיבוץ הראל של שנת 1953 ואל ימי "חג החומש", חגיגות שנועדו לציין חמש שנים לעליית הקיבוץ על הקרקע. הקיבוץ הפקיד את ניהול האירועים ותערוכת החג בידיהם של שני חברי קיבוץ מוכשרים - יענקל'ה אגמון ודני קרוון הצעירים. עד מהרה הפכה תערוכת חג החומש למפגן אמנותי־תרבותי־חברתי מורכב שהצליח למזג בין היצירה לבין אירועי המציאות תוך שיתוף פעולה בין האמן ובין החברה שבה פעל. במבט לאחור זו הייתה היצירה הסביבתית הראשונה של דני קרוון, וככזו היא הניחה את ערכי היסוד של יצירתו – סובלנות, שוויון, צדק חברתי, הידברות, ערכים מקומיים לצד אוניברסליות וכמובן – שלום, הנושא שעובר כחוט השני במכלול יצירתו כמושג, כמילה, כסימן, כיעד וכערך אנושי עליון, וזיכה את דני קרוון בתואר "אמן לשלום" (Artist for Peace) לשנת 1996 מטעם אונסק"ו.
 

 

766:659.12 JEF
Jeffers, Oliver
Here we are : notes for living on planet Earth
London : HarperCollins Children's Books, 2017
נושאים
Children's stories
Children's literature
Picture books
Conduct of life
Parent and child
Earth (Planet)
תיאור/תקציר
Our world can be a bewildering place, especially if you've just got here. Your head will be full of questions, so let's explore what makes our planet and how we live in it. From land to sky, to people and time, these notes can be your guide and start you on your journey.
 

 

77.04(73) LEI

Leibovitz, Annie

Wonderland
London : Phaidon Press Limited, 2021
נושאים
Leibovitz, Annie, 1949-
Fashion photography
Portrait photography
Photographers -- United States
תיאור/תקציר
"Legendary photographer Annie Leibovitz's surprising account of her encounters with fashion over five decades. 'Looking back at my work, I see that fashion has always been there,' Annie Leibovitz observes in the preface to Wonderland. 'Fashion plays a part in the scheme of everything, but photography always comes first for me. The photograph is the most important part. And photography is so big that it can encompass journalism, portraiture, reportage, family photographs, fashion ... My work for Vogue fueled the fire for a kind of photography that I might not otherwise have explored.' Includes 350 extraordinary images (many of them previously unpublished) featuring a wide and diverse range of subjects: Nicole Kidman, Serena Williams, Pina Bausch, RuPaul, Cate Blanchett, Lady Gaga, Matthew Barney, Kate Moss, Natalia Vodianova, Rihanna, Chimamanda Ngozi Adichie, Karl Lagerfeld, Nancy Pelosi. With a foreword by Anna Wintour" -- Provided by publisher.
 

 

766:659.12 JEF
Jeffers, Oliver
Meanwhile back on Earth

New York, NY : Philomel Books, 2022
 נושאים
Solar atmosphere
Father and child
Interplanetary voyages
Space flight
תיאור/תקציר
Merging space travel with a road trip, a father drives all over the solar system at 37mph in order to allow his children to view the conflicts of Earth's history in the rearview mirror. Whether it's only been the 78 years it takes to drive to Venus or the 8,000 it takes to get to Neptune, humans have been fighting each other for small pieces of space on our planet.
 

 

766:659.12 JEF
Jeffers, Oliver
What we'll build : plans for our together future
New York, NY : Philomel Books, 2020
נושאים
Stories in rhyme
Building
Fathers and daughters
Imagination
Family
תיאור/תקציר
A father and his young daughter gather their tools and begin building a future where love can be set aside until it is needed, enemies become friends, and exploration is key.
 

 

77.04(73) SMI
Smith, Patti
A book of days
New York, NY : Random House, 2022
נושאים
Smith, Patti
Women rock musicians -- United States
Women poets
תיאור/תקציר
"In 2018, without any plan or agenda for what might happen next, Patti Smith posted her first Instagram photo: her hand with the simple message "Hello Everybody!" Known for shooting with her beloved Land 250 Camera, Smith started posting selfies with her phone, portraits of her kids, her radiator, her boots, and her Abyssinian cat, Cairo. Followers felt an immediate affinity with these miniature windows into Smith's world, her daily coffee, the books she's reading, the graves of beloved heroes: William Blake, Dylan Thomas, Sylvia Plath, Simone Weil, and Albert Camus. Over the days and months, a coherent story of a life devoted to art took shape in the extraordinarily personal photographs that chart Smith's passions, devotions, obsessions, and whims. Original to this book are vintage photographs: anniversary pearls, a mother's keychain, and a husband's Mosrite guitar. Here, too, are photos from Smith's archives of life on and off the road, train stations, obscure cafés, a notebook always nearby. In wide-ranging yet intimate daily notations, Smith shares dispatches from her travels around the world. With more than 365 photographs that take you through a single year, A Book of Days is a new way to experience the expansive mind of the visionary poet, writer, and performer. Hopeful, elegiac, playful-and complete with an introduction by Smith that explores her documentary process -A Book of Days is a deeply generous and inspirational map of an artist's life"-- Provided by publisher.
 


82-3 טוש
טושה גפלה, אופיר

עולם הסוף
ירושלים : כתר הוצאה לאור, 2014
נושאים
Future life
Suicide
Widowers
תיאור/תקציר
"בן מנדלסון הוא סופ - ר, אדם המתמחה בכתיבת סופים בעבור יוצרים שאינם מסוגלים להביא את עבודתם לכדי גמירה. חמישה עשר חודשים לאחר מותה של מריאן, אשתו, בתאונה מחרידה הוא מחליט לשים קץ לחייו בעולם הזה ולצאת למשימה אורפיאית - מסע חיפוש אחריה ברחבי העולם האחר, עולם שהוא הגרסה החילונית של החיים לאחר המוות, עולם שנאספו אליו כל מתי העולם הזה, מאחרון האלמונים ועד ענקי היוצרים דוגמת שייקספיר, מוצרט ואורסון ולס. אולם נדמה שמריאן איננה שם, אלא דווקא בתל אביב, בעולם שבן הותיר מאחוריו. בצר לו הוא פונה לבלש פרטי לא שגרתי ומבקש ממנו להתחקות על עקבותיה. התאבדותו של בן וחיפושיו אחר אשתו מציתים בשני העולמות שרשרת של מאורעות שמעורבים בהם בני משפחתו של בן, משפחתה העלומה של מריאן, סיפורי אהבה רבים ומגוונים וסודותיו של העולם האחר. בעולם הסוף נותן אופיר טושה גפלה תשובה מרעננת על השאלה מה פירוש לא לחוש זר בשום ז'אנר ספרותי קיים. בכתיבתו הוא יונק ממסורת ענפה ומסגנונות שונים - מן הפרוזה הקנונית ומן הספרות הפנטסטית, מספרות ההרפתקאות ומספרות הבלש. מכל אלה הוא מרכיב יצירה מקורית, שופעת חידושים והמצאות, רומן העוסק רובו ככולו באהבה על שלל צורותיה ומנעדה הרחב, מאהבה לספרות ולשפה ועד לאהבת בשר ודם
שהמוות הוא רק מכשול אחד מכל המכשולים הנקרים בדרכה. עולם הסוף הוא ספרו הראשון של אופיר טושה גפלה. -- מן המעטפת האחורית.