מרץ 2020

הספרייה מציעה לקוראיה מידי חודש רשימת ספרים וכתבי-עת חדשים שנוספו לאוספיה כל רשומה מכילה:
מס' מיון, מחבר, כותר, מוציא לאור, שנת הוצאה , נושאים, מס' מערכת תוכן עיניינים ותקציר.
כדי לראות מצב ההשאלות יש ללחוץ על כותר.

 

 

159.937.522 MAG

Magnan, Rudy A. 

Discover bio-design thinking : adopting visual images to transform our information processing abilities

[Bloomington, Indiana] : Xlibris, [2018]

 Subject  

 Human information processsing.

 Visual learning.

43471

 

 

17 DES

Designing in ethics

Cambridge, United Kingdom ; New York : Cambridge University Press, [2017]

 Contents

 Introduction / Jeroen van den Hoven -- The Design Turn in Applied Ethics / Jeroen van den Hoven -- Designing Responsibility : The Problem of Many Hands in Complex Organizations / Dennis F. Thompson -- Dealing with Moral Dilemmas through Design / Ibo van de Poel -- Designing the Morality of Things : The Ethics of Behaviour-Guiding Technology / Peter-Paul Verbeek -- The Health Impact Fund : Aligning Incentives / Thomas Pogge -- Poverty, Exclusion and the Design of Microfinance Institutions / Tom Sorell -- Designing-in-Ethics : A Compulsory Retirement Savings System -- Pacifism : Designing a Moral Defence Force / Andrew Alexandra -- An Anti-Corruption System for Police Organizations / Seumas Miller -- Good Governance for the Commons : Design for Legitimacy / Theo A.J. Toonen and Neelke Doorn -- The Ethical Obligation to Beauty in the Design of Buildings / Christian Illie and Nicholas Ray.

Abstract

 Many of our interactions in the twenty-first century - both good and bad - take place by means of institutions, technology, and artefacts. We inhabit a world of implements, instruments, devices, systems, gadgets, and infrastructures. Technology is not only something that we make, but is also something that in many ways makes us. The discipline of ethics must take this constitutive feature of institutions and technology into account; thus, ethics must in turn be embedded in our institutions and technology. The contributors to this book argue that the methodology of ’designing in ethics’ - addressing and resolving the issues raised by technology through the use of appropriate technological design - is the way to achieve this integration. They apply their original methodology to a wide range of institutions and technologies, using case studies from the fields of healthcare, media and security. Their volume will be important for philosophical practitioners and theorists alike.

Subject  

Ethics, Modern -- 21st century.

43452

 

 

331.101.21 BOH

Bohnet, Iris 

What works : gender equality by design

Cambridge, Massachusetts : Belknap Press of Harvard University Press, [2016].

 Abstract

 Gender equality is a moral and a business imperative. But unconscious bias holds us back and de-biasing minds has proven to be difficult and expensive. Behavioral design offers a new solution. Iris Bohnet shows that by de-biasing organizations instead of individuals, we can make smart changes that have big impacts--often at low cost and high speed

Subject

 Sex discrimination in employment

 Gender mainstreaming.

 Organizational behavior

43461

 

 

‫ ‪339.5:681.3 דרו ‬

‫ ד"ר יונתן דרורי, יותם וירז’נסקי-אורלנד, אוריה ירקוני, יהונתן בר-שדה

 דיני אינטרנט במשפט המסחרי : חוזים, רישיונות, ניירות ערך, מימון המונים, מטבעות וירטואליים, מיסוי 

תל-אביב : פרלשטיין-גינוסר בע"מ, [2015 תשע"ה] ‬

Contents  

‫ א. מבוא כללי לאינטרנט: על מושגי יסוד בתחום האינטרנט -- ב. המפגש בין האינטרנט למשפט: השפעתו של עידן האינטרנט על תחום המשפט -- ג. חוזים אלקטרוניים: חוזים והסכמים ברשת האינטרנט -- ד. רישיונות שימוש בקניין מקוון --ה. מטבע וירטואלי: מטבעות ממוחשבים באינטרנט (ביטקויין) -- ו. ניירות ערך: האינטרנט כפלטפורמה לביצוע עסקאות בניירות ערך -- ז. מימון המונים ‏(Crowd Funding)‏: האינטרנט כפלטפורמה לגיוס הון -- ח. מיסוי המסחר באינטרנט: עסקאות מקוונות, סוגיות ביצוא, במיסוי ובהגבלות מטבע ‬

Abstract  

‫ "הספר מהווה נסיון אמיץ ומעורר הערכה לפסוע בזהירות באופן מושכל בדרך החתחתים העומדת לפנינו בבואנו לדון בהסדרה המשפטית של העולם הווירטואלי. המחברים מנתחים שורה ארוכה של סוגיות הקשורת למה שניתן לכנות ’משפט מסחרי מקווון’ : החל בחוזים וברשיונות אלקטרוניים, דרך מסחר מקוון בניירות ערך, מטבעות ווירטואליים ומימון המונים, וכלה במיסוי המסחר באינטרנט. ביחס לכל סוגיה הם משלבים במיומנות ובבקיאות סקירה נגישה של המציאות הטכנולוגית העדכנית, עם ניתוח מושכל ומלומד של הדין הישראלי ושל המשפט המשווה.על כן מקנה הספר לקורא הבנה טובה של המציאות הווירטואלית, ושל הכלים המשפטיים הקיימים להסדרתה"--הקדמה ‬

Subject

 Electronic commerce -- Law and legislation.

 Electronic commerce -- Law and legislation -- Israel.

 Internet -- Law and legislation.

 Electronic contracts

 Electronic contracts -- Israel

 Commercial law -- Israel

 Corporation law -- Israel.

 Bitcoin

 Bitcoin -- Israel

 Electronic funds transfers -- Law and legislation

 Electronic funds transfers -- Law and legislation -- Israel

 Electronic trading of securities -- Law and legislation

 Electronic trading of securities -- Law and legislation -- Israel

 Electronic commerce -- Taxation -- Law and legislation.

 Electronic commerce -- Taxation -- Law and legislation -- Israel.

43510

 

 

343.98 WIL

Wiltshire, Patricia 

Traces

London : 535, [2019]

 Abstract

 Wonderfully empirical in her pursuit of the facts, Patricia breaks down a crime scene into the minute components, eliminating theories flower by flower and microbe by microbe, until she comes to a realistic and compelling thesis on how a crime was committed and how a crime scene came to be. Her story touches on biology, physics, chemistry, geography, botany, psychology, micrology and criminology, and how our interaction with nature leaves an indelible mark on who we are and how we interact. This brilliant and original memoir will out-grow its true crime roots, connecting with those interested a unique life in a fascinating field, and those interested our inherent connections with the outside world.

Subject

 Forensic sciences.

 Criminal investigation.

 Women forensic scientists -- Biography.

 Forensic scientists -- Biography

43550

 

 

 347.77/.78(569.4) DRO

Yonatan Drori, Yotam Werzansky-Orland.

Intellectual property law in Israel  

Tel Aviv, Israel : Perelstein Genosar, [2020]

 ©2020

Contents  

About Intellectual Property in Israel -- Patents -- Trademarsks -- Designs -- Copyrights -- Passing off -- Trade secrets -- Plant breeders’ rights -- Integrated circuits

Abstract

 The authors have been able to encompass within the book the substantial law of intellectual property, the remedies in case of violations, including the new legislation and judicial decisions, as well as the criminal sanctions to avoid abuse. It is an informative and professional book, and should amply serve whoever wishes to understand Israeli law in this vital area and to associate with Israeli enterprises in the area of intellectual property

 ‫ ספרם החדש בשפה האנגלית פרי עטם של יונתן דרורי ויותם וירז’נסקי-אורלנד הפונה לאנשי מקצוע ואקדמיה העוסקים בתחום הקניין הרוחני. הספר סוקר ומנתח בפירוט ובשפה האנגלית את כלל דיני הקניין הרוחני בישראל, כמו גם את הוראות החוק והפסיקה בארץ ביחס לדינים אלו ובפרט נסקרים בספר תחומי הקניין הרוחני הבאים: פטנטים, סימני מסחר, כינוי מקור, עיצובים, זכויות יוצרים, גניבת עין, סודות מסחר, זכויות מטפחים ומעגלים משולבים. כל אחד מהחוקים הנסקרים לעומק בספר זוכה לעשרה פרקים: רקע היסטורי; מטרת ההגנה; נושא ההגנה; הזכויות המוגנות; דרישות להגנה; היקף ההגנה; הפרות של הזכות; שימושים מותרים; תרופות בגין הפרה; עבירות פלילית. חדשנותו של הספר באה לכדי ביטוי בכך שהוא מציג לדוברי השפה האנגלית את דיני הקניין הרוחני בישראל, מהותם ומשמעותם באופן סדור וברור שלא היה כמותו קודם לכן. הספר כתוב במבנה ייחודי היוצר הרמוניזציה של ענפי הקניין הרוחני השונים ומציג אותם כמעין קודקס. היעדר ההרמוניזציה בדינים אלו בישראל הוא תוצאה של התפתחות הדינים וחקיקתם כהסדרי טלאים נפרדים ללא דוקטרינה סדורה. ‬

Subject

 Intellectual property -- Israel

 Copyright -- Israel.

 Patents -- Israel.

 Trademarks -- Israel.

 Design protection -- Israel.

 Plant varieties -- Protection -- Israel

 Integrated circuits -- Protection -- Israel.

43511

 

 

 ‫ ‪347.773(569.4) דרו ‬

 ‫  יונתן דרורי, יותם וירז’נסקי-אורלנד

דיני עיצובים ומדגמים /‬

‫ מהדורה שנייה

תל אביב : פרלשטיין גינוסר, [2019 תשע"ט] ‬

 ‬

Contents  

‫ הקדמה למהדורה השנייה מאת פרופ’ אורית פישמן אפורי -- הקדמה למהדורה הראשונה מאת נעם סולברג, שופט בית המשפט העליון -- הקדמה למהדורה הראשונה מאת ד"ר מאיר נועם, רשם הפטנטים והמדגמים (לשעבר) -- דיני העיצובים בראי ההיסטוריה -- מטרת דיני העיצובים והמדגמים -- מהות המידע המוגן -- היקף ההגנה על מדגם או עיצוב רשום -- היקף ההגנה על מדגם או עיצוב לא רשום -- כשירות עיצוב להגנה והליכי הרישום -- עיצובים בין- לאומיים -- בעלות, העברה ומתן רישיון -- תיקונים ושינויים לאחר הרישום -- שימוש במדגמים לטובת המדינה ומדגמים של אויבים -- ביטולו של רישום על ידי הרשם -- ביטול ושינוי של רישום על ידי בית המשפט -- הפרת מדגם או עיצוב -- הלשכה והרשם -- עונשין -- סמכויות המכס לעיכוב טובין המפרים מדגמים או עיצובים -- מסים ‬

Abstract  

‫ השנים שעברו מאז הוצאתה לאור של המהדורה הראשונה לספרנו זה היו קו פרשת מים של ממש בתחומי העיצוב והיצירה בעולם בכלל ובישראל בפרט. בשנים אלה נכנסו לתוקף הלכות משפטיות חדשות, חוקים ותקנות המסייעות לעוסקים במלאכת העיצוב והיצירה בישראל לחיות בגבולות ברורים יותר וברמת וודאות משפטית גבוהה יותר. בפרט, באוגוסט 2018 נכנס לתוקפו חוק חדש הוא חוק העיצובים, התשע"ז-2018. אומנם חוק חדש זה לא ביטל את החוק הישן - פקודת הפטנטים והמדגמים, אשר ממשיך לחול ביחס למדגמים שנרשמו לפני אוגוסט 2018 ואולם חוק חדש זה יצר הסדר משפטי חדש ביחס לתחום העיצובים בישראל.מהדורה מעודכנת זו של ספרנו מתייחסת בפירוט לשינויים אלו ופורסת לפני הקורא - יהא שופט היושב בדין, עורך דין המייצג את לקוחותיו בסכסוך הנוגע לעיצוב תעשייתי, או המעצב בעצמו המבקש להגן על קניינו הרוחני - את דברי החקיקה והפסיקה של בתי המשפט בישראל ובעולם, ומנתחת אותם, תוך פירוט האמנות הבינלאומיות העוסקות בדיני הקניין הרוחני בכלל ובדיני העיצובים והמדגמים בפרט, ומבארת אותם בהסברים ובנימוקים ברורים ‬

Subject

 Industrial design -- Law and legislation -- Israel.

 Industrial design -- Law and legislation.

 Design protection -- Israel.

 Design protection

 Copyright -- Israel.

 Copyright

 Patent laws and legislation -- Israel.

 Patent laws and legislation

 Patent practice -- Israel

 Patent practice

 Intellectual property -- Israel

 Intellectual property

 Industrial design -- Israel.

 Industrial design

43509

 

 

531.19 PAT

R.K. Pathria, Paul D. Beale.

Statistical mechanics / Third edition

Amsterdam ; Boston : Elsevier/Butterworth-Heinemann, [2011]

 Contents

 The statistical basis of thermodynamics -- Elements of the ensemble theory -- The canonical ensemble -- The grand canonical ensemble -- Formulation of quantum statistics -- The theory of simple gases -- Ideal Bose systems -- Ideal Fermi systems -- Thermodynamics of the early universe -- Statistical mechanics of interacting systems : the method of cluster expansions -- Statistical mechanics of interacting systems : the method of quantized fields -- Phase transitions : criticality, universality, and scaling -- Phase transitions : exact (or almost exact) results for models -- Phase transitions : the renormalization group approach -- Fluctuations and nonequilibrium statistical mechanics -- Computer simulations.

Abstract

 Statistical Mechanics explores the physical properties of matter based on the dynamic behavior of its microscopic constituents. After a historical introduction, this book presents chapters about thermodynamics, ensemble theory, simple gases theory, Ideal Bose and Fermi systems, statistical mechanics of interacting systems, phase transitions, and computer simulations. This edition includes new topics such as BoseEinstein condensation and degenerate Fermi gas behavior in ultracold atomic gases and chemical equilibrium. It also explains the correlation functions and scattering; fluctuationdissipation theorem and the dynamical structure factor; phase equilibrium and the Clausius-Clapeyron equation; and exact solutions of one-dimensional fluid models and two-dimensional Ising model on a finite lattice. New topics can be found in the appendices, including finite-size scaling behavior of Bose-Einstein condensates, a summary of thermodynamic assemblies and associated statistical ensembles, and pseudorandom number generators. Other chapters are dedicated to two new topics, the thermodynamics of the early universe and the Monte Carlo and molecular dynamics simulations.

Subject

 Statistical mechanics.

43523

 

579.6 CAR

 Carlson, Robert H. 

Biology is technology : the promise, peril, and new business of engineering life

Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press, [2010]

 Contents

 What is biology? -- Building with biological parts -- Learning to fly (or yeast, geese, and 747s) -- The second coming of synthetic biology -- A future history of biological engineering -- The pace of change in biological technologies -- The international genetically engineered machines competition -- Reprogramming cells and building genomes -- The promise and peril of biological technologies -- The sources of innovation and the effects of existing and proposed regulations -- Laying the foundations for a bioeconomy -- Of straightjackets and springboards for innovation -- Open-source biology, or open biology? -- What makes a revolution?

Abstract

 Technology is a process and a body of knowledge as much as a collection of artifacts. Biology is no different--and we are just beginning to comprehend the challenges inherent in the next stage of biology as a human technology. It is this critical moment, with its wide-ranging implications, that Robert Carlson considers in Biology Is Technology. He offers a uniquely informed perspective on the endeavors that contribute to current progress in this area--the science of biological systems and the technology used to manipulate them. In a number of case studies, Carlson demonstrates that the development of new mathematical, computational, and laboratory tools will facilitate the engineering of biological artifacts--up to and including organisms and ecosystems. Exploring how this will happen, with reference to past technological advances, he explains how objects are constructed virtually, tested using sophisticated mathematical models, and finally constructed in the real world. Such rapid increases in the power, availability, and application of biotechnology raise obvious questions about who gets to use it, and to what end. Carlson’s thoughtful analysis offers rare insight into our choices about how to develop biological technologies and how these choices will determine the pace and effectiveness of innovation as a public good.

Subject

 Biotechnology

 Biology -- Philosophy.

 Bioethics

43469

 

 

62.001 FEE

Feenberg, Andrew 

Transforming technology : a critical theory revisited / Revised edition

Oxford ; New York : Oxford University Press, [2002]

 Contents

 1. Introduction: The Varieties of Theory; Part I. From Marxism to Radical Critique; 2. Technology and Transition; 3. The Bias of Technology; Part II. The Ambivalence of the Computer; 4. Postindustrial Discourses; 5. The Factory or the City: Which Model for Online Education?; Part III. The Dialectics of Technology; 6. Beyond the Dilemma of Development; 7. The Critical Theory of Technology.

Abstract

 Thoroughly revised, this new edition of Critical Theory of Technology rethinks the relationships between technology, rationality, and democracy, arguing that the degradation of labor--as well as of many environmental, educational, and political systems--is rooted in the social values that preside over technological development. It contains materials on political theory, but the emphasis has shifted to reflect a growing interest in the fields of technology and cultural studies.

Subject

 Technology -- Philosophy.

 Technology -- Social aspects.

 Critical theory

43459

 

 

TB_E78 AGR

Agrawal, Govind P. 

Nonlinear fiber optics /  Sixth edition

London, United Kingdom : Elsevier Academic Press, [2019].

Contents

 1. Introduction -- 2. Pulse propagation in fibers -- 3. Group-velocity dispersion -- 4. Self-phase modulation -- 5. Optical solitons -- 6.Polarization effects -- 7.Cross-phase modulation -- 8. Stimulated Raman scattering -- 9. Stimulated brillouin scattering -- 10. Four-wave mixing -- 11. Highly nonlinear fibers -- 12. Noel nonlinear phenomena -- 13. Supercontinuum generation -- 14. Multimode fibers.

Abstract

 Nonlinear Fiber Optics, Sixth Edition, provides an up-to-date accounting of the nonlinear phenomena occurring inside optical fibers in telecommunications infrastructure and in the medical field. This new edition includes a general update to reflect the most recent research, extensive updates to chapter 13 on Supercontinuum Generation that reflect the use of chalcogenide fibers that extend Supercontinuum into the mid-infrared region, and a new chapter devoted to the nonlinear optics of multimode and multicore fibers. This book is ideal for researchers and graduate students in photonics, optical engineering and communication engineering.

Subject

 Fiber optics

 Nonlinear optics

43489

 

 

658.8 MOS

Moss, Gloria 

Gender, design and marketing : how gender drives our perception of design and marketing

London : Routledge/Taylor & Francis Group [2016]

 Contents

 Part I: Setting the scene -- Customer demographics: Identifying the target market -- Marketing to men and women -- Part II: Theoretical background -- Drawings and paintings: Production aesthetics and gender -- Drawings and paintings: Preference aesthetics and gender -- Attitudes and language -- Part III: Applied background -- Graphic, product design and gender: Production and preference aesthetics -- Part IV: Implications -- Implications for graphic, product, web design and marketing

Abstract

 Product and service designers place increasing emphasis on the colour, form and appearance of what their organization offers and the language with which they describe it. Gloria Moss’s erudite, sophisticated and fascinating book, guides the reader to an understanding of the way gender influences our visual perception. In this wide-ranging book the author explores design, visual aesthetics, language and communication, by drawing on an exhaustive range of primary sources of research from psychology, design, branding and communication. The lessons that emerge offer challenges to organizations both in the way in which their design and marketing is perceived by men and women, as well as how the make-upof their workforce may limit their ability to appreciate and address the diversity of customers’ preferences. The challenge for management is to overcome these limitations and ensure that an organization’s products and services mirror the preferences of customers rather than those of senior managers. Where the demographics of the workforce differ from those of the customer, management needs to take steps to ensure that customer-centric preferences inform decision-making in the organization. Gender, Design and Marketing offers researchers, designers, brand and marketing specialists an enhanced understanding of gender; the ways in which an organization’s actions can engage or dissuade the men and women that make up its market; and how to increase the breadth and depth of appeal for all products. -- from back cover.

Subject

 Marketing

 Consumer behavior

 Marketing -- Sex differences.

 Commercial art -- Sex differences.

 Market segmentation

43462

 

 

658.818 STI

Marc Stickdorn, Adam Lawrence, Markus Hormess, Jakob Schneider.

This is service design thinking : applying service design thinking in the real world : a practitioner’s handbook

Sebastopol, California : O’Reilly Media, Inc., [2018]

 Contents

 Why service design? -- What is service design? -- Basic service design tools -- The core activities of service design -- Research -- Ideation -- Prototyping -- Implementation -- Service design process and management -- Facilitating workshops -- Making space for service design -- Embedding service design in organizations.

Abstract

 How can you establish a customer-centric culture in an organization? This is the first comprehensive book on how to actually do service design to improve the quality and the interaction between service providers and customers. You’ll learn specific facilitation guidelines on how to run workshops, perform all of the main service design methods, implement concepts in reality, and embed service design successfully in an organization. Great customer experience needs a common language across disciplines to break down silos within an organization. This book provides a consistent model for accomplishing this and offers hands-on descriptions of every single step, tool, and method used. You’ll be able to focus on your customers and iteratively improve their experience. Move from theory to practice and build sustainable business success.

Subject

 Service industries -- Management.

43498

 

 

681.3.015 MON

Monteiro, Stephen 

The fabric of interface : mobile media, design, and gender

Cambridge, Massachusetts : MIT Press, [2017]

 Contents

Woven memory -- Image fabric -- Piecework -- Domestic disturbances.

Abstract

 Tracing the genealogy of our physical interaction with mobile devices back to textile and needlecraft culture. For many of our interactions with digital media, we do not sit at a keyboard but hold a mobile device in our hands. We turn and tilt and stroke and tap, and through these physical interactions with an object we make things: images, links, sites, networks. In The Fabric of Interface, Stephen Monteiro argues that our everyday digital practice has taken on traits common to textile and needlecraft culture. Our smart phones and tablets use some of the same skills―manual dexterity, pattern making, and linking―required by the handloom, the needlepoint hoop, and the lap-sized quilting frame. Monteiro goes on to argue that the capacity of textile metaphors to describe computing (weaving code, threaded discussions, zipped files, software patches, switch fabrics) represents deeper connections between digital communication and what has been called “homecraft” or “women’s work.” Connecting networked media to practices that seem alien to media technologies, Monteiro identifies handicraft and textile techniques in the production of software and hardware, and cites the punched cards that were read by a loom’s rods as a primitive form of computer memory; examines textual and visual discourses that position the digital image as a malleable fabric across its production, access, and use; compares the digital labor of liking, linking, and tagging to such earlier forms of collective production as quilting bees and piecework; and describes how the convergence of intimacy and handiwork at the screen interface, combined with needlecraft aesthetics, genders networked culture and activities in unexpected ways.

Subject

 User interfaces (Computer systems)

 Mobile computing.

 Technology -- Sex differences.

 Gender identity

43464

 

 

681.3.06AngularJS ZAM

Zama Khan, Mohammed 

 Angular projects : build nine real-world applications from scratch using Angular 8 and TypeScript

Birmingham, England ; Mumbai : Packt Publishing, [2019]

 Contents

 Setting up the development environment -- Building a Flashcard game using Angular -- Building a personal blog using Angular router and WordPress -- Building an inventory application using Reactive forms -- Building a PWA e-commerce application using Angular service worker -- Building an auditing application using Angular and Ionic -- Building a server-side rendering application using Angular -- Building an enterprise portal using Nx, NgRx, and Redux -- Building a multi-language NativeScript application with Angular -- Building a component library using Angular CDK and elements -- Testing an Angular application using Jasmine, Jest, and Protractor.

Abstract

 Angular is one of the best frameworks, not only for building web applications, but also for building applications on other platforms such as desktop and mobile. It is packed with amazing web tools that allow developers to become more productive and make the development experience a happier one. This book will be your practical guide when it comes to building optimized web apps using Angular. The book explores a number of popular features, including the experimental Ivy rendered, lazy loading, and differential loading, among others, then in the projects. It starts with the basics of Angular and its tools, which will help you to develop and debug Angular applications. You will learn how to create an SPA using Angular Router, and optimize it by code splitting and Preloading Routes. We will then build a form-heavy application and makd forms reactive by using Reactive Forms. After that, we will learn how to build a Progressive Web App, and a server-side rendering app. as well as a MonoRepo app. Furthermore, we will also dive into building mobile apps using Ionic and NativeScript. Finally, we end the book by creating a component library for our application using angular CDK and testing it. By the end of this book, you will know everything you need in order to get started with Angular and build a variety of applications.

Title Sub.

 AngularJS (Software framework)

Subject

 Application software -- Development.

 Web applications -- Development.

 TypeScript (Computer program language)

43444

 

 

681.3.06:510.5 KLE

Jon Kleinberg, Éva Tardos.

Algorithm design

Harlow, Essex : Pearson, [2014]

 Contents

 Introduction: Some representative problems -- Basics of algorithms analysis -- Graphs -- Greedy algorithms -- Divide and conquer -- Dynamic programming -- Network flow -- NP and computational intractability -- PSPACE: A class of problems beyond NP -- Extending the limits of tractability -- Approximation algorithms -- Local search -- Randomized algorithms -- Epilogue: algorithms that run forever.

Abstract

 Algorithm Design August 6, 2009 Author, Jon Kleinberg, was recently cited in the New York Times for his statistical analysis research in the Internet age. Algorithm Design introduces algorithms by looking at the real-world problems that motivate them. The book teaches students a range of design and analysis techniques for problems that arise in computing applications. The text encourages an understanding of the algorithm design process and an appreciation of the role of algorithms in the broader field of computer science.

Subject

 Computer algorithms

 Computer algorithms -- Design.

 Data structures (Computer science)

43403

 

 

681.3.07.01PYTHON RAM

Ramalho, Luciano 

Fluent Python : clear, concise, and effective programming

Sebastopol, California : O’Reilly, 2015

Contents

 Prologue -- Data structures -- Functions as objects -- Object-oriented idioms -- Control flow -- Metaprogramming -- Afterword -- Appendix A. Support scripts --Python jargon -- Index.

Abstract

 Learn how to write idiomatic, effective Python code by leveraging its best features. Python’s simplicity quickly lets you become productive with it, but this often means you aren’t using everything the language has to offer. By taking you through Python’s key language features and libraries, this practical book shows you how to make your code shorter, faster, and more readable all at the same time--what experts consider Pythonic.

Title Sub.

 Python (Computer program language)

Subject  

 Object-oriented programming languages.

 Computer programming

43604

 

 

681.324 ASH

Ash, James 

Phase media : space, time and the politics of smart objects

London : Bloomsbury Academic, [2019]

 Abstract

 In Phase Media, James Ash theorizes how smart objects, understood as Internet-connected and sensor-enabled devices, are altering users’ experience of their environment. Rather than networks connected by lines of transmission, smart objects generate phases, understood as space-times that modulate the spatio-temporal intelligibility of both humans and non-humans. Examining a range of objects and services from the Apple Watch to Nest Cam to Uber, Ash suggests that the modulation of spatio-temporal intelligibility is partly shaped by the commercial logics of the industries that design and manufacture smart objects, but can also exceed them. Drawing upon the work of Martin Heidegger, Gilbert Simondon and Bruno Latour, Ash argues that smart objects have their own phase politics, which offer opportunities for new forms of public to emerge. Phase Media develops a conceptual vocabulary to contend that smart objects do more than just enabling a world of increased corporate control and surveillance, as they also provide the tools to expose and re-order the very logics and procedures that created them.

Subject

 Internet of things -- Social aspects.

 Ubiquitous computing -- Psychological aspects.

 Automatic machinery -- Philosophy.

 Space perception

 Time perception.

 Ambient intelligence -- Social aspects.

 Embedded Internet devices.

43453

 

 

681.324.62JavaScript CAS

Mario Casciaro, Luciano Mammino.

Node.js design patterns / Second edition

Birmingham, England ; Mumbai : Packt Publishing, [2016]

 Contents

 Cover; Copyright; Credits; About the Authors; Acknowledgments; Acknowledgments; About the Reviewers; www.PacktPub.com; Table of Contents; Preface; Chapter 1: Welcome to the Node.js Platform; The Node.js philosophy; Small core; Small modules; Small surface area; Simplicity and pragmatism; Introduction to Node.js 6 and ES2015; The let and const keywords; The arrow function; Class syntax; Enhanced object literals; Map and Set collections; WeakMap and WeakSet collections; Template literals; Other ES2015 features; The reactor pattern; I/O is slow; Blocking I/O; Non-blocking I/O.

Abstract

 Get the best out of Node.js by mastering its most powerful components and patterns to create modular and scalable applications with easeAbout This Book Create reusable patterns and modules by leveraging the new features of Node.js . Understand the asynchronous single thread design of node and grasp all its features and patterns to take advantage of various functions. This unique guide will help you get the most out of Node.js and its ecosystem. Who This Book Is ForThe book is meant for developers and software architects with a basic working knowledge of JavaScript who are interested in acquiring a deeper understanding of how to design and develop enterprise-level Node.js applications. Basic knowledge of Node.js is also helpful to get the most out of this book.

Title Sub.

 Node.js.

Subject

 JavaScript (Computer program language)

43443

 

 

681.324.62JavaScript FLA

Flanagan, David 

JavaScript : the definitive guide / Sixth edition

Beijing : O’Reilly, [2011]

Contents

 Introduction to JavaScript -- Core JavaScript. Lexical structure ; Types, values, and variables ; Expressions and operators ; Statements ; Objects ; Arrays ; Functions ; Classes and modules ; Pattern matching with regular expressions ; JavaScript subsets and extensions ; Server-side JavaScript -- Client-side JavaScript. JavaScript in web browsers ; The window object ; Scripting documents ; Scripting CSS ; Handling events ; Scripted HTTP ; The jQuery library ; Client-side storage ; Scripted media and graphics ; HTML5 APIs -- Core JavaScript reference -- Client-side JavaScript reference.

Abstract

 A revised and updated edition offers comprehensive coverage of ECMAScript 5 (the new JavaScript language standard) and also the new APIs introduced in HTML5, with chapters on functions and classes completely rewritten and updated to match current best practices and a new chapter on language extensions and subsets.

Subject

 JavaScript (Computer program language)

 Web servers

 Object-oriented programming (Computer science

43442

 

 

7.013 MYE

Myers, William 

Bio art : altered realities

London : Thames & Hudson, [2015]

 Contents

 Foreword -- Preface -- Bio art and the gnawing invisible -- I. Alternature nature, naturally -- II. Redefining life -- III. Visualizing scale and scope -- IV. Experimental identities and media -- Artist interviews

Abstract

 A visually striking, authoritative survey of the crossover between art and biotechnology by an expert in the field In an era of fast-paced technological progress and with the impact of humans on the environment increasing, the concept of “nature” itself seems called into question. Bio Art explores the work of “bio artists,” those who work with living organisms and life processes to address the possibilities and dangers posed by biotechnological advancement. A contextual introduction traces the roots of bio artistic practice, followed by four thematic chapters: Altering Nature, Experimental Identity and Mediums, Visualizing Scale and Scope, and Redefining Life. The chapters cover the key areas in which biotechnology has had an impact on today’s world, including ecology, biomedicine, designer genomes, and changing approaches to evolutionary theory, and include profiles of the work of sixty artists, collectives, and organizations from around the world. Interviews with eight leading bio artists and technologists provide deeper insight into the ideas and methods of this new breed of creative practitioners. 300 illustrations

Subject

 Biotechnology in art.

 Science in art

 Nature in art.

 Art and science

 Art, Modern -- 21st century.

 Art and technology

43466

 

7.013 MYE

 Myers, William 

Bio design : nature, science, creativity /  Expanded, revised edition

New York : Museum of Modern Art, New York, [2018]

 Contents

 The Architectural Hybrid -- Ecological Object Engineering -- Experimental Functions -- Dynamic Beauty -- Profiling Programs And Collaborations -- Tips For Collaborating

Abstract  

 Bioluminescent algae, symbiotic aquariums, self-healing concrete, clavicle wind instruments and structures made from living trees - biology applied outside the lab has never been so intriguing, or so beautiful. ’Bio Design’ examines the thrilling advances in the field, showcasing some seventy projects (concepts, prototypes and completed designs) that cover a range of fields - from architecture and industrial design to fashion and medicine. The revised and expanded edition features twelve new projects (replacing ten existing projects): Hy-Fi (by David Benjamin); One Central Park, Sydney (Jean Nouvel); Guard from Above (Sjoerd Hoogendoorn); Cell-laden Hydrogels for Biocatalysis (Alshakim Nelson); Zoa (Modern Meadow); Amino Labs (Julie Legault); Algae and Mycelium Projects (Eric Klarenbeek); Interwoven and Harvest (Diane Scherer); Concrete Honey (John Becker); Bistro In Vitro (Koert van Mensvoort); Circumventive Organs (Agi Haines); Quantworm Mine (Liv Bargman and Nina Cutler). It also includes a new how-to’ section at the end (Tips for Collaboration/FAQs/Further Resources), as well as a fully revised introduction

Subject

 Biotechnology in art.

 Art and science

 Art and technology

 Science in art.

 Nature in art.

 Design

43472

 

 

 7.036 DAD

The Dada painters and poets : an anthology /  Secon edition

Cambridge, Massachusetts ; London, England : Belknap Press of Harvard University Press, [1981]

 Abstract 

The Dada Painters and Poets offers the authentic answer to the question “What is Dada?” This incomparable collection of essays, manifestos, and illustrations was prepared by Robert Motherwell with the collaboration of some of the major Dada figures: Marcel Duchamp, Jean Arp, and Max Ernst among others. Here in their own words and art, the principals of the movement create a composite picture of Dada―its convictions, antics, and spirit. First published in 1951, this treasure trove remains, as Jack D. Flam states in his foreword to the second edition, “the most comprehensive and important anthology of Dada writings in any language, and a fascinating and very readable book.” It contains every major text on the Dada movement, including retrospective studies, personal memoirs, and prime examples. The illustrations range from photos of participants, in characteristic Dadaist attitudes, to facsimiles of their productions.

Subject

 Dadaism

 Arts, Modern -- 20th century.

43488

 

 

7.036 DAD (DIC)

Dickerman, Leah 

Dada : Zurich, Berlin, Hannover, Cologne, New York, Paris

Washington, D.C. : National Gallery of Art, in association with D.A.P./Distributed Art Publishers, [2005]

 Contents

 Foreword -- Acknowledgments -- Note to the reader -- Lenders to the exhibition -- Introduction -- Zurich -- Plates 1-65 -- Berlin -- Plates 66-135 -- Hannover -- Plates 136-187 -- Cologne -- Plates 188-247 -- New York -- Plates 248-315 -- Paris -- Plates 316-380 -- Dadá films -- Chronology -- Artists’ biographies -- Selected bibliography -- Index -- Credits.

Abstract

 Now available in paperback, this lavishly illustrated and astonishingly comprehensive volume stands as the definitive study of the influential but deliberately elusive international Dada movement of the early twentieth century. Organized according to the primary city centers where this shifting, quintessentially avant garde movement emerged, Dada: Zurich, Berlin, Hannover, Cologne, New York, Paris features the work of 40 key artists, both infamous and lesser-known, including Louis Aragon, Hans Arp, Hugo Ball, André Breton, Otto Dix, Marcel Duchamp, Hannah Höch, Man Ray, Tristan Tzara and Kurt Schwitters, to name just a few, in media spanning painting, sculpture, photography, collage, photomontage, prints and graphic work. Dynamically designed with an uncommon intelligence suited to the complexity of the movement itself, it contains hundreds of reproductions of works which, until the major traveling exhibition of 2005 and 2006 for which this book was originally produced, had for the most part never been seen in one place together. Documentary images, topical essays and an invaluable illustrated chronology of the movement make this volume uniquely essential, along with witty chronicles of events in each city center, a selected bibliography and biographies of each artist, accompanied by Dada-era photographs.

Subject

 Dadaism

 Arts, Modern -- 20th century.

43486

 

 

7.036(47) RUS

Russian Dada 1914–1924

Madrid : Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ; Cambridge, Massachusetts ; London, England : MIT Press, [2018]

 Contents

 Putting Russia on the Dada map / Margarita Tupitsyn --Dada in Cyrillic / Victor Tupitsyn -- Humor as parody, eccentrism, and satire in Soviet film after World War I / Natasha Kurchanova -- Anarchism and the Russian artistic avant-garde / Olga Burenina-Petrova

Abstract

 This exhibition explores Russian avant-garde art through the perspective of the anti-art canons associated with the international Dada movement. The selected works reveal the intentions of many artists to take part in projects of public unrest with connotations in close proximity to Marxism and to adopt rejection, irony, the absurd and chance as the basic principles underpinning their artistic manifestations.

Subject

 Dadaism -- Russia (Federation).

 Avant-garde (Aesthetics) -- Russia (Federation) -- History -- 20th century.

 Art, Russian -- 20th century.

 Arts, Modern -- 20th century.

43487

 

 

 ‪7.05 סגל ‬

 ‫ סגל, קני מחבר ‬

בקיצור, תולדות העיצוב : מן הגרזן הקדום ועד לאייפון

תל אביב : ספרי עליית הגג, תשע’’ט 2019 ‬

 ‬

Abstract  

‫ הסתכלו סביבכם. כל פריט בחלל שאתם נמצאים בו נולד ממהלך מורכב של חשיבה, פיתוח ותמחור, או במילים אחרות – עיצוב. האם עצרתם פעם לחשוב מה בעצם כולל העיצוב? איך נולדו הצורות שמושכות אותנו לקנות מוצרים? מהם הסודות ההיסטוריים המסתתרים במוצרים המעוצבים, ומהם הרעיונות שהובילו לעיצוב המוצרים שכולנו מכירים? בעולם רווי המוצרים שאנחנו חיים בו, כדאי לעצור ולהבין את היסודות התרבותיים והחברתיים שהולידו את התרבות החזותית והחומרית המרכיבה את המציאות שלנו כיום. בקיצור, תולדות העיצוב סוקר את הרקע התרבותי, ההיסטורי, החברתי והדתי לכל אלה בעזרת מגוון דוגמאות, למן הפירמידות במצרים ועד לנעלי הספורט של נייקי. בקיצור, תולדות העיצוב מיועד בעצם לכולם – למן מקצועני עיצוב ועד למסתקרנים המעוניינים להבין לעומק את המציאות החומרית היומיומית מסביבנו ‬

Subject

 Design -- Social aspects.

 Design -- History.

 Industrial design -- History.

 Industrial design -- Social aspects

43524

.

 

7.052 THA

Bruce M. Tharp and Stephanie M. Tharp.

Discursive design : critical, speculative, and alternative things / 

Cambridge, Massachusetts : MIT Press, [2018]

Contents

 Part I. Discursive design: in theory : Introduction : Why write such a book? ; Why read such a book? -- Background : So, what’s wrong with design? ; What is the four-fields framework? ; What can and can’t a four-field approach do? -- Foundation : What is discourse, discoursing, and discursive design? ; What isn’t discursive design? ; How do discursive objects communicate, in theory? ; How do discursive objects communicate, in practice? ; What are the domains of discursive design? -- Theorizing practice : Intention: what’s a discursive designer to do? ; Understanding: what’s a discursive designer to know? ; Message: what’s a discursive designer to say? ; Scenario: how does a discursive designer set the stage for discourse? ; Artifact: what’s a discursive designer to make? ; Audience: to whom does a discursive designer speak? ; Context: how does a discursive designer disseminate? ; Interaction: how does a discursive designer connect? ; Impact: what effect can a discursive designer have? -- Conclusion : What’s wrong with discursive design(ers) today? ; Where’s discursive design headed? -- Part II. Discursive design: in practice : Introduction : In practice -- Discursive designing: nine facets : Intention: in practice ; Understanding: in practice ; Message: in practice ; Scenario: in practice ; Artifact: in practice ; Audience: in practice ; Context: in practice ; Interaction: in practice ; Impact: in practice -- Case studies : Case study: Global Futures Lab ; Case study: (Im)possible Baby -- Case study: Umbrellas for the Civil but Discontent Man.

Abstract

 Exploring how design can be used for good―prompting self-reflection, igniting the imagination, and affecting positive social change. Good design provides solutions to problems. It improves our buildings, medical equipment, clothing, and kitchen utensils, among other objects. But what if design could also improve societal problems by prompting positive ideological change? In this book, Bruce and Stephanie Tharp survey recent critical design practices and propose a new, more inclusive field of socially minded practice: discursive design. While many consider good design to be unobtrusive, intuitive, invisible, and undemanding intellectually, discursive design instead targets the intellect, prompting self-reflection and igniting the imagination. Discursive design (derived from “discourse”) expands the boundaries of how we can use design―how objects are, in effect, good(s) for thinking. Discursive Design invites us to see objects in a new light, to understand more than their basic form and utility. Beyond the different foci of critical design, speculative design, design fiction, interrogative design, and adversarial design, Bruce and Stephanie Tharp establish a more comprehensive, unifying vision as well as innovative methods. They not only offer social criticism but also explore how objects can, for example, be used by counselors in therapy sessions, by town councils to facilitate a pre-vote discussions, by activists seeking engagement, and by institutions and industry to better understand the values, beliefs, and attitudes of those whom they serve. Discursive design sparks new ways of thinking, and it is only through new thinking that our sociocultural futures can change.

Subject

 Design -- Psychological aspects.

43483

 

 

712.25 KEE

Keeler, Rusty 

Seasons of play : natural environments of wonder

Lewisville, North Carolina : Gryphon House, Inc., [2016]

 Contents

 Partial contents:The children and the yards. The Seed Center : Summer ; Autumn ; Winter ; Spring ; Summer again ; Seed Center yard plan -- Corner of the Sky : Summer ; Autumn ; Winter ; Spring ; Corder of the Sky yard plan -- LittleLeaf : Winter ; LitteLeaf yard plan

 Construction projects and resources. Constructed projects : Straw bales -- Sandpit -- Plant hideout

Abstract  

 Recent research has drawn the link between children’s brain development and time spent in the natural environment. In Seasons of Play, Rusty Keeler takes readers on a photographic journey through real child care centers that have embraced his philosophy that natural play space create new opportunities for children to learn and develop. By saying "no" to cookie-cutter care environments, caregivers say "yes" to children’s natural tendencies to explore and adapt their play space to suit their imaginations. Looking into natural play environments at actual child care centers, readers will be inspired to create their own outdoor play areas, regardless of location, Keeler’s own drawings help readers see just how doable an interactive and engaging natural play space can be - and it can change with the seasons!

Subject

 Play environments -- Design and construction

 Plants for play environments

 Playgrounds -- Design and construction.

 Playgrounds -- Environmental aspects.

 Physical education for children

 Child development

43429

 

 

72.011 COL

Colletti, Marjan 

Digital poetics : an open theory of design-research in architecture

Farnham, Surrey : Ashgate Publishing Limited, [2013]

Contents

 Introduction : Advolution -- Devolution -- Evolution -- Involution -- Revolution -- Conclusion : Deconvolution.

Abstract

 Digital Poetics celebrates the architectural design exuberance made possible by new digital modelling techniques and fabrication technologies. By presenting an unconventional and original ’humanistic’ theory of CAD (computer-aided design), the author suggests that beyond the generation of innovative engineering forms, digital design has the potential to affect the wider complex cultural landscape of today in profound ways. The book is organised around a synthetic and hybrid research methodology: a contemporary, propositional and theoretical discursive investigation and a design-led empirical research. Both methods inform a critical construct that deals with the nature, forms, and laws of digitality within a contemporary architectural discourse that affects practice and academia. The chapters spiral at, from, towards, around, outside-inwards and back inside-out digitality, its cognitive phenomena, spatial properties and intrinsic capabilities to achieve, or at least, approach Digital Poetics. The book presents speculative and small-scale constructed projects that pioneer techniques and experiments with common 3D and 4D software packages, whereby the focus lies not on the drawing processes and mechanics, but on the agency and impact the image (its reading, experience, interpretation) achieves on the reader and observer. The book also features a preface by Frédéric Migayrou, a philosopher and curator, and one of the most influential cultural engineers of the contemporary international architectural scene. The book is linked to a website, which contains a larger selection of images of some featured projects.

Subject  

 Architectural design -- Data processing.

 Architectural drawing -- Computer-aided design.

43456

 

 

749.1(73) BRI (LAF)

LaFarge, Antoinette 

Louise Brigham and the early history of sustainable furniture design

Cham, Switzerland : Palgrave Macmillan, [2019]

 Abstract

 During the Progressive Era, a time when the field of design was dominated almost entirely by men, a largely forgotten activist and teacher named Louise Brigham became a pioneer of sustainable furniture design. With her ingenious system for building inexpensive but sturdy “box furniture” out of recycled materials, she aimed to bring good design to the urban working class. As Antoinette LaFarge shows, Brigham forged a singular career for herself that embraced working in the American and European settlement movements, publishing a book of box furniture designs, running carpentry workshops in New York, and founding a company that offered some of the earliest ready-to-assemble furniture in the United States. Her work was a resounding critique of capitalism’s waste and an assertion of new values in design―values that stand at the heart of today’s open and green design movements.

Per.Sub.

 Brigham, Louise 1875-1956.

Subject

 Furniture designers -- United States.

 Sustainable design

 Furniture design -- Environmental aspects.

 Furniture design -- United States -- History -- 20th century.

43454

 

 

766:659.12 DEA

The death of the hat : a brief history of poetry in 50 objects

Somerville, Massachusetts : Candlewick Press, [2015]

 Abstract

 Poetry, scholars claim, is one of the oldest living art forms. This collection traces the canon from the Middle Ages - when poets may have written about a sword, a candle, or a bookworm - to the current day, when their subjects might be cocoa or a birthday card. Yet a fascination with the natural world has held true for poets across the millennia, as evidenced by Cui Tu’s Tang Dynasty poem "A Solitary Wildgoose" and Mary Oliver’s contemporary poem "The Summer Day." Is it possible to sum up more than one thousand years of poetry in 50 poems? Of course it is not. But Paul B. Janeczko and Chris Raschka bring intelligence and joy to the mission in this, their fourth poetry anthology collaboration for young and not-so-young readers.

Subject

 Children’s books

 Illustrated children’s books

 Children’s poetry.

 Poetry -- Juvenile literature.

43482

 

 

 766.02 ART

Art in the age of the Internet : 1989 to today

Boston, Massachusetts : The Institute of Contemporary Art ; New Haven, Connecticut : Yale University Press, [2018]

 Contents

 Director’s foreword / Jill Medvedow -- Preface / Eva Respini -- No ghost just a shell / Eva Respini -- Cybercultural servomechanisms: modeling feedback around 1968 / Caroline A. Jones -- Machines, tools, and blueprints: charting a connected world / Kim Conaty -- CTRL ALT DELETE: the problematics of post-internet art / Gloria Sutton -- Gaming reality / Tim Griffin -- Modern problems / Thomas J. Lax -- It’s a website: the enduring promise of art online / Caitlin Jones -- Professional surfers / Lauren Cornell -- Hello world, goodbye world, and hello again!: looking at art after the internet / Omar Kholeif.

Abstract

 A richly illustrated and expansive investigation of how the internet has influenced contemporary artistic practice over the past thirty years Featuring essays by leading curators, scholars, and critics, this book provides an in-depth look at how the internet has impacted visual art over the past three decades. From the fall of the Berlin Wall to Black Lives Matter, the internet’s promise to foster communication across borders and democratize information has evolved alongside its rapidly developing technologies. While it has introduced radical changes to how art is made, disseminated, and perceived, the internet has also inspired artists to create inventive and powerful work that addresses new conceptions of community and identity, modes of surveillance, and tactics for resistance. Art in the Age of the Internet, 1989 to Today traces the relationship between internet culture and artistic practice through the work of contemporary artists such as Ed Atkins, Camille Henrot, and Anicka Yi, and looks back to pre-internet pioneers including Nam June Paik. Conversations between artists reveal how they have tackled similar issues using different technological tools. Touching on a variety of topics that range from emergent ideas of the body and human enhancement to the effects of digital modes of production on traditional media, and featuring more than 200 images of works including painting, performance, photography, sculpture, video, and web-based projects, this volume is packed with insightful revelations about how the internet has affected the trajectory of contemporary art. Eva Respini is Barbara Lee Chief Curator at the Institute of Contemporary Art/Boston.

Subject

 Commercial art

 Computer art

 Computer graphics

 Computer animation

 Art and the Internet

 Internet -- Social aspects.

 Art and technology -- 21st century.

 Art, Modern -- 20th century.

 Art, Modern -- 21st century.

43470

 

 

82-1 STO

Stout, John C. 

Objects observed : the poetry of things in twentieth-century France and America

Toronto : University of Toronto Press, [2018]

 Contents

 The Object in Modernism in the United States and France -- Cubism and the Poetry of the Object: Pierre Reverdy’s Aesthetics of Impersonality -- The Text as Object: Francis Ponge’s Verbal Still Lifes -- Description as Transfiguration: lean Follain’s (Meta)Poetics of the Object -- The Object as (M)Other: Guillevic’s Poetry and Object-Relations Theory -- Jean Tortel’s Poetics of the Desiring Gaze -- L’Objet après L’Objet: Contemporary French Poetry.

Abstract

 Objects Observed explores the central place given to the object by a number of poets in France and in America in the twentieth century. John C. Stout provides comprehensive examinations of Pierre Reverdy, Francis Ponge, Jean Follain, Guillevic, and Jean Tortel. Stout argues that the object furnishes these poets with a catalyst for creating a new poetics and for reflecting on lyric as a genre. In France, the object has been central to a broad range of aesthetic practices, from the era of Cubism and Surrealism to the 1990s. In the heyday of American Modernism, several major poets foregrounded the object in their work; however, in postwar twentieth-century America, poets moved away from a focus on the object. Objects Observed illuminates the variety of aesthetic practices and positions in French and American poets from the years of high Modernism (1909–1930) to the 1990s.

Subject

 Art objects in literature.

 Poetry, Modern -- 20th century -- History and criticism.

 American poetry -- 20th century -- History and criticism.

 French poetry -- 20th century -- History and criticism.

 Object (Aesthetics) in literature.

43481