פרויקטים עם הקהילה ולמענה

יום הוקרה לתורמים המעניקים לסטודנטים סיוע כלכלי, לימודי ואקדמי