פרויקטים עם הקהילה ולמענה

ביקור חה"כ איוב קרא, סגן השר במשרד לשיתוף פעולה אזורי, ב- HIT