פרויקטים עם הקהילה ולמענה

אות הוקרה לנשיא המכון על פעילות לקידום בני העדה הדרוזית