קשרים עם התעשייה

מר פנחס פוזיילוב, ממייסדי הבורסה ליהלומים והגב' נוגה ראב"ד, אוצרת מוזיאון היהלומים, בביקור במכון