קשרים עם התעשייה

מפגש מצגות פרוייקטי גמר לתואר ראשון בניהול טכנולוגיה