קשרים עם התעשייה

יום הוקרה לתורמים המעניקים לסטודנטים סיוע כלכלי, לימודי ואקדמי