קשרים עם התעשייה

הענקת מלגות הצטיינות אינטל

(תמונה)