קשרים עם התעשייה

בוחנים שיתופי פעולה לקידום מחקר בתחום המוח