טכניקות וטיפים

הצעה לפתיחת השיעור הראשון של הקורס
 
אופן פתיחת השיעור הראשון של הקורס יכול להשליך במידה רבה על מהלך הקורס כולו. מטבע הדברים, הסטודנטים בשלב הזה דרוכים, מלאי ציפיות וחששות. מבחינת הסטודנטים קיימות אי ודאויות רבות, והנסתר רב על הגלוי. פתיחה נאותה של השיעור הראשון של הקורס יכולה להפיג את החששות וליצור מוטיבציה ועניין כלפי ההמשך. להלן יוצעו מספר טכניקות ו"טיפים" לפתיחת השיעור הראשון של הקורס.
בפתיחת השיעור הראשון של הקורס רצוי להציג בכתב ובעל פה את:
 
 • צוות ההוראה של הקורס – המרצה והמתרגלים/ות.
 • מידע על שעות קבלה ועל דרכי התקשרות.
 • סילבוס הקורס.
 • ידע קודם דרוש.
 • מטרות הקורס, מה הסטודנט יידע ומה הוא יהיה מסוגל לבצע בסיום הקורס.
 • תוכן הקורס, תכנית הלימודים והתכנון השבועי (הרצאות, תרגולים, מעבדות).
 • כיצד נושאי הקורס מאורגנים להשגת מטרות הקורס.
 • הרציונאל לחלוקת הזמנים.
 • הרלוונטיות של הקורס:
  • ההקשר לקורסים אחרים, שהסטודנטים למדו או ילמדו.
  • ההקשר לפקולטה ו/או למקצוע המדעי/ההנדסי, שהסטודנט בא ללמוד במכון.
  • ההקשר לחיי היום יום ו/או לעיסוק פוטנציאלי עתידי.
 • ספרי הלימוד.
 • מדיניות הקורס ואופן קביעת ציון הקורס, דרישות הקורס.
 • כתובת אתר האנטרנט של הקורס ואופן השימוש בו.