לומדות בנושא עמדת המידע

סרטוני הדרכה
 
פורטל סגל - הסבר כללי על עמדת המידע לסגל ועל האפשרויות והדברים שניתן לעשות בה.  אופן הניווט, צפייה בהודעות, שימוש במערכת השעות, צפיה ברשימת הבחינות, מידע אודות שיעוריך במהלך השנה, עדכון פרטים אישיים ועוד.
 
תהליך טיפול בבקשות מקוונות - אופן הצפיה, המענה והטיפול בבקשות סטודנטים הנעשות בצורה מקוונת בעמדת המידע.
 
קליטת ציונים ע"י המרצה - אופן הזנת הציונים על יד המרצה למערכת .
 
קליטת נוכחות על ידי המרצה - אופן הזנת הנוכחות על ידי המרצה למערכת.
 
 
קבצי הסבר