היחידה האור-קולית

מנהל היחידה האור קולית: משה יורנסקי
דוא"ל:
 
טלפון:  03-5026854

 
פרטים ליצירת קשר: יחידה האור קולית
דוא"ל:
sagiv@hit.ac.il פקס:  ימים א'-ה' 9:00-17:00
טלפון: 03-5026606
מיקום:
בבנין 6, קומה 1, חדר 105

 
היחידה האור-קולית היא הגוף האחראי לכל הציוד הנמצא בכל חדרי ההרצאות וכן על ציוד נוסף הקיים במשרד.
הציוד ניתן להשאלה עבור המרצים והסטודנטים המורשים לכך.
הציוד ניתן עבור פיקדון של תעודת זהות או רישיון נהיגה. עבור פריטים מסוימים יש להשאיר פיקדון כספי עד להחזרתם.
יש לבצע הזמנה שבוע מראש. הזמנה שתגיע יום לפני המועד המבוקש - לא תתבצע.
ציוד הנמצא באופן קבוע בכיתה חייב גם הוא בהזמנה.

מנהל היחידה: מר משה ירונסקי.
 
צוות היחידה:
מר שגיב ליפה
מר גיא דנטס
 
נהלים, לומדות וטפסים להזמנת ציוד