סיפורי ילדים

14:00 05-01-2014
הגשות סטודנטים
 
סיפורי ילדים
 
בקורס מולטימדיה מיצבים
 
חנלה ושמלת השבת
הקוסם מארץ עוץ
פטר והזאב
מיץ פטל
 

יום ראשון | 5.1.2014 | 14:00 | כיתה 301 בניין 6