מחוברים ומשפיעים - טכנולוגיה בראי בעלי העניין

09:00 18-06-2015