מדברים חומרים - מפגש מקצועי וסיור בתערוכת "חומרים חכמים, חומרים טיפשים"

13:00 27-01-2016