יום המחקר והיצירה הראשון

09:00 06-06-2016

יום שני | 6.6.16 | בין השעות 9:00 - 16:30 | בבניין 6, אודיטוריום