ארועים

הענקת מלגות לסטודנטים מצטיינים בפיזיקה על שם ד"ר קובי קראוס ז"ל (יולי 2018)

12:30 10-07-2018