מיקור-חוץ ברשויות המקומיות בישראל – מה, כמה, למה ומה המשמעות ?

14:00 06-01-2013
בניין 2, חדר 105
 
הפקולטה לניהול טכנולוגיה מזמינה אתכם לסמינר בנושא
 
מיקור-חוץ ברשויות המקומיות בישראל – מה, כמה, למה ומה המשמעות ?
 
 
תוכנית האירוע:

14:00
התכנסות והקדמה
 

מיקור-חוץ ברשויות המקומיות בישראל – מה, כמה, למה ומה המשמעות ?
מרצה: גל טלית, אוניברסיטת תל-אביב

 
תקציר ההרצאה:
 
דפוס הניהול של מיקור-חוץ (outsourcing, contracting-out) מתרחב והולך ברחבי העולם וגם בישראל החל משנות ה-80 של המאה הקודמת. המגזר הציבורי בכלל והשלטון המקומי בפרט מרבים להשתמש בדפוס ניהול זה לצורך הספקתם של שירותים ציבוריים לתושבים. לדפוס יש השלכות רבות על הגוף הממקר, על התושבים מקבלי השירות ועל עובדי הספקים אליהם ממוקרת הפעילות. למרות התרחבות השימוש בדפוס המיקור כמעט לכל תחומי החיים במדינה, רק בשנים האחרונות, ובעיקר לאחר המחאה החברתית בקיץ 2011 ושביתת ההזדהות עם עובדי הקבלן בפברואר 2012, הנושא עלה לשיח הציבורי.
 
הרשויות המקומיות נחשבות לאחד הגופים הגדולים במשק הישראלי שממקרים פעילויות. אי לכך, סוגיה עיקרית במחקר היא לבחון מה השלכות המיקור על הרשויות המקומיות: האם התרחבותו גורמת להתרוקנותן מאחריות ומסמכות, או שנוצר דפוס של משילות חדשה, שתורם להרחבת יכולותיהן. כבסיס למענה לסוגיה זו אותרו הסיבות העיקריות להחלטת הרשויות המקומיות למקר פעילויות ונבדקו היקפי המיקור בתחומי הפעילות השונים. בהמשך, נבחנו התמורות שחלו ביכולתן של הרשויות המקומיות להוביל תהליכי מדיניות ולמשול בעידן שבו שחקנים חדשים נכנסים לזירת פעילותן, וגם התמורות ביכולתן לספק שירותים לתושבים, להתייעל ולחסוך, תוך שמירה על ערכים חוקתיים ונורמות ציבוריות.
 
המחקר בוצע בקרב מנכ"לים וגזברים של רשויות מקומיות בישראל המונות מעל 10,000 תושבים. המחקר כלל שלב איכותני, במסגרתו בוצעו ראיונות אישיים עם מדגם של בעלי תפקידים ושלב כמותי, במסגרתו הופץ שאלון "סגור" לכלל הרשויות. ממצאי המחקר מראים כי יש שונות בין הרשויות המקומיות באשר לסיבות למיקור, להיקפיו בתחומים השונים וגם באשר להשפעותיו על הרשויות עצמן, על תושביהן ועל עובדי הספקים.