יום פתוח עיצוב

09:30 11-02-2014

יום שלישי | 11.2.2014 | 09:30-16:00 | אודיטוריום, בניין 6

 

09:30 התכנסות, לובי בניין 610:00 פתיחה, אודיטוריום, בניין 6
  • פרופ' אדוארד יעקובוב - נשיא
  • פרופ' דנה אריאלי, דקאן
  • דודי ראב"ד, אדר' ניני ורשבסקי, תמיר שפר - הצגת המחלקות
  • ד"ר מיכל סלע – ראש מינהל הסטודנטים – הצגת תהליך המיון והקבלה11:00 פיצול:
  • מפגשים מחלקתיים – 2 סבבים
  • סיורים מודרכים בסדנאות
  • סיור עצמאיים בתערוכות
  • שולחנות עגולים – מידע בנושאים: מלגות, פרויקטים חברתיים, הלוואות והסדרי מימון שכר לימוד, בחינה בתנאים מותאמים, המרכז לנגישות

הרשמה תתקיים לאורך כל היום