יום עיון "ניהול התפעול במאה ה-21, שינויים ומגמות בניהול התפעול"

16:00 30-12-2015