מפגש מצגות פרויקטי גמר בניהול טכנולוגיה

09:00 05-06-2016