ארועים

יזמות, יזמים וגיוס משאבים

14:00 09-11-2014

הפקולטה לניהול טכנולוגיה מזמינה לסמינר בנושא יזמות, יזמים וגיוס משאבים
   
בעידן start-up nation נלמד על מניעי היזמות, אופי היזם הטיפוסי ומי המממנים.
  
מרצה: נגה קאפ
 

9.11.14 | 14:00 | בניין 2, חדר 105