הקרנה של "משא" - סרטו התיעודי של עופר אבנון

14:00 22-05-2016