יום הזיכרון לשואה ולגבורה

13:00 05-05-2016
 

יום חמישי | 5.5.16 | בשעה 13:00 | בניין 6, אודיטוריום

אנא כבדו את המעמד בנוכחותכם