חנן שלונסקי, "ציור- כוחו של החלש" | בוב אוראל, "מה שקורה במקביל"

14:00 16-12-2014
הרצאות המרכז החדש