חנוכת המרכז לנגישות אקדמית - להצלחה אין מגבלות

10:30 29-04-2013