ויזואליזציה של מיפוי ועיבוד נתונים

12:30 04-03-2014
 
התוכנית לתואר שני בעיצוב משולב מזמינה הרצאה בנושא:
ויזואליזציה של מיפוי ועיבוד נתונים
מר אורן רז, הכרטוגרף הראשי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

4.3.14 | 12:30-13:45 | בניין 7, כיתה 213

 
 
 
ויזואליזציה של מיפוי ועיבוד נתונים