במסגרת קורס "מגמות בעיצוב עכשווי" הרצאת אורח של שלי ואילון סתת קומבור

11:00 22-10-2013