TRIZ - שיטות לפתרון בעיות טכנולוגיות

16:00 01-01-2013
בניין 7, חדר 202
 
אנו שמחים להזמינכם להשתתף באירוע של "הצגת בעיות ופתרונן" במסגרת הקורס חשיבה המצאתית שיתקיים ביום שלישי 1.1.2013 בשעה 16:00 בנין 7 חדר 202.
 
 
תוכנית האירוע:

16:00
התכנסות

16:10
"בעיות ופתרונות בתחום כבלים ורכיבים אלקטרו מכאניים"
גב' סילביה בירנבוים , מנכ"ל חברת סילבאן סחר בע"מ

16:50
דיון  בהנחיית ד"ר שרה גרינברג
ד"ר גרינברג הינה המרצה של הקורס חשיבה המצאתית.
 
בחלק זה ינתחו הסטודנטים את הבעיה מזווית של חשיבה המצאתית שיטתית וייבנה מודל חשיבה המדגים יצירת חדשנות טכנולוגית

17:20
שיח פתוח בהשתתפות הקהל