תחרות צילומי סטודנטים – תקשורת חזותית

01:00 03-02-2015