פורום למידה ארגונית בנושא: קיצור וייעול הכשרות בארגונים

18:30 11-01-2016