מתצפיות מרחביות למידע קונטקסטואלי

15:00 06-09-2016
  
אנו מתכבדים להזמינך להרצאת האורח של:

סא"ל אופיר אלמוג, המדען הראשי של יחידת המיפוי הארצית

מתצפיות מרחביות למידע קונטקסטואלי
 

יום שלישי | 6.9.2016 | שעה 15:00 | בניין 3 קומה 2, אולם כנסים

 
 
 
 
 

ההרצאה תעסוק בחדשנות בתחום GIS (מערכות מיפוי גיאוגרפיות).

התכנסות בשעה 14:30

בסיום ההרצאה תוצג פעילותו של מרכז למיפוי ישראל (מפ"י), וינתן הסבר על מספר פרויקטים המוצעים לסטודנטים כפרויקטי גמר.