מפגש הכנה לסטודנטים שנה א' - הפקולטה לניהול טכנולוגיה

17:00 29-09-2014