מפרט לחומר ולחלל

15:30 26-05-2015

פתיחת התערוכה: 26.05.2015 | נעילת התערוכה: 24.06.2015

פרטים נוספים בהמשך.