סמינר "Market Depth of Israeli Corporate Bonds: Comparison to OECD Member State"

14:00 03-01-2016

הפקולטה לניהול טכנולוגיה מתכבדת להזמינך לסמינר בנושא:

Market Depth of Israeli Corporate Bonds: Comparison to OECD Member State


יום ראשון | 03.01.2016 | שעה 14:00 | בניין 2, חדר 105
מרצה: אלואי חדד, אוניברסיטת בן גוריון - בנגב המחלקה להנדסת תעשייה וניהול