MOOCs are here to stay, aren't they?

18:00 15-06-2014
MOOCs are here to stay,
aren't they?


15.6.14 | 18:00 | אולפן טלויזיה, בניין 1
 

 
 
קורסים אקדמיים פתוחים מקוונים ומרובי משתתפים (MOOCs) מעלים לא מעט סוגיות לגבי העתיד:
האם הצורך בקמפוסים הקיימים כיום באוניברסיטאות ובמכללות ישאר רלוונטי? האם מישהו יודע איך ילמדו בעתיד? האם מרחוק? האם בקמפוס? אולי באופן משולב? באיזה אופן יזכו קורסים אלה בנקודות זכות אקדמיות? ומי יהיה אחראי על מתן קרדיטציה?
הצטרפו למפגש שינסה לחזות את העתיד בתחום זה, העשוי להביא למהפכה אמיתית בהשכלה הגבוהה.
 
 
בתוכנית:
18:00  מוסיקה (Jam Session), יין גבינות ו-networking
19:00  דברי פתיחה: פרופ' אדוארד יעקובוב, נשיא
19:10-21:00  הרצאות קצרות בנושא