שיעור עם הרב קצין בנושאי יהדות ומסורת ישראל

14:00 25-02-2014