שיעור עם הרב קצין בנושאי יהדות ומסורת ישראל

14:00 18-02-2014