שיעור עם הרב קצין בנושאי יהדות ומסורת ישראל

14:00 04-02-2014