שיעור עם הרב קצין בנושאי יהדות ומסורת ישראל

14:00 03-12-2013