מערכות מידע לניטור רשת הטלקום ורשת המים מערכות זהות או שונות?

14:00 18-05-2014
הפקולטה לניהול טכנולוגיה מתכבדת להזמינך לסמינר בנושא:
מערכות מידע לניטור רשת הטלקום ורשת המים מערכות זהות או שונות?
מרצה: גב' דפנה רוזנטל

 18.5.2014 | בשעה 14:00 | בניין 2, חדר 105

 

 
תקציר:

חברות הטלקום מנטרות את הרשת שלהם מזה עשרות שנים. לאחרונה, גם תאגידי המים החלו לנטר את רשתותיהם. בשוק קיימים מוצרי תוכנה ללקוחות הטלקום, ומוצרים אחרים ללקוחות המים.

על הנייר – המערכות זהות. שתיהן אוספות נתונים מהרשת, מפעילות אלגוריתמים על נתונים אלו, ומגלות תקלות. האמנם זהות הן?

במהלך הסמינר יוצגו עיקרי שתי מערכות כאלה, על סמך פרויקטים שבוצעו בפועל. נשווה בין הפרויקטים בהיבטים יישומיים ועסקיים, ונראה האם הם אכן דומים, או שלא...