ארועים

משבר המים - הגדלת יעילות השימוש במים בחקלאות בישראל

14:00 27-10-2013
בניין 2 חדר 105
סמינר מטעם הפקולטה לניהול טכנולוגיה
 
משבר המים
הגדלת יעילות השימוש במים בחקלאות בישראל
 

ד"ר יוסי טנאי, המכון למדעי הקרקע, המים והסביבה, מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני הפקולטה לניהול טכנולוגיה, מכון טכנולוגי חולון

 
משבר המים

 
תקציר

במקביל לירידה בכמות המים הזמינים בעולם, קיימת ירידה באיכות המים שעלולה להביא לנזקים ממשיים לאדם. דוגמאות לכך הם התייבשות נהרות, המלחה וזיהום של מקורות מים, בצורות חוזרות ונשנות במקומות שונים בעולם ופגיעה במקורות מים עקב הגברת סחף.
מודלים של שינויי אקלים גלובליים חוזים כי באזורים בהם קיימת כיום עקת מים, תתרחש עוד הפחתה במשקעים עד סוף המאה. הפחתה כזו עלולה לגרום להחמרה נוספת בזמינות ובאיכות המים.

רוב המים המתוקים בעולם מנוצלים להשקייה ולכן הגדלת יעילות השימוש במים היא יעד מרכזי במחקר החקלאי. מדינת ישראל נמצאת על סף המדבר וסובלת לאורך שנים ממחסור במים. לכן פותחו בישראל גישות שונות להתמודדות עם בעיה זו.

בסמינר זה אציג מספר גישות, חלקן כבר מיושמות וחלקן בשלבים של מחקר ופיתוח, המנסות להתמודד עם משבר המים ולהגדיל את יעילות השימוש במים.

בין הגישות שיוצגו: התפלת מים בישראל, השקיה במי קולחים מטוהרים, כיסוי גידולים ברשתות צל להפחתת צריכת המים, פיתוח חיישנים לשיפור ניהול ההשקייה ושיפור תכנון מערכת ההשקיה להגדלת קליטת המים ע"י הצמחים והפחתת איבודי מים.