ממשקי אדם מכונה מוליטמודליים (רב חושיים) | Human Machine Multi Modal Interaction

17:30 13-01-2015