ארועים

משולש שווה צלעות או שווה צרות?

16:00 26-02-2014
 
 
הפקולטה לניהול טכנולוגיה מתכבדת להזמינכם ליום עיון בנושא:

דירקטוריון - מנכ"ל - ועד עובדים
"משולש שווה צלעות או שווה צרות"
 
מנהל יום העיון:
ד"ר קנדלשיין שלמה , ראש המסלול לניהול משאבי אנוש ויחסי עבודה, HIT מכון טכנולוגי חולון
 

יום רביעי | כ"ו באדר א' | 26.2.2014 | 16:00-19:00 | בניין 6, אודיטוריום

השתתפות הינה ללא תשלום, מומלץ להרשם מראש

 

 
מטרת יום העיון:
מערכות הניהול בארגונים ציבוריים מאופיינות באי שקט תמידי ביחסי עבודה. אי שקט הגורם נזקים כבדים ללקוחות, אשר לא אחת הוא הציבור הרחב הנזקק לשירותים חיוניים.
כל "השחקנים" הראשיים הם תמיד הדירקטוריון, הקובע מדיניות הנגזרת ממדיניות השלטון המרכזי-הממשלה, המנכ"ל הממונה ע"י השלטון המרכזי, האמור ליישם את המדיניות מהכוח אל הפועל, והעובדים הקשורים לנציגיהם-איגודים מקצועיים וועדי עובדים, המבצעים בפועל את המשימות.

לכאורה אמורה להיות שותפות מלאה בין שלושת הגורמים, אולם בפועל אנו עדים לסכסוכי עבודה קשים בנושאים שונים אך קבועים כגון: שינויים מבניים, הפרטות, מיקור חוץ, ניידות עובדים, פיטורין "מרצון" או שלא מרצון, תוספות שכר ותיגמול ועוד. המכנה המשותף לכל אותם קונפליקטים הוא: מאבק שליטה על אופן תהליך קבלת ההחלטות בנושאים אלו.

מודלים שונים בניהול ויחסי עבודה מצביעים על כך ששיתוף פעולה אפקטיבי בין שלושת הגורמים הוא תהליך, המאפשר את מיצוי יכולתם של העובדים ומגביר את מחוייבותם להצלחת הארגון.
יחד עם זאת מן הראוי להדגיש, כי כל אחד "מהשחקנים" במשולש שואף לעצב את מושג "השיתוף"בהתאם לאינטרסים שברצונם להשיג. אינטרסים אשר לא אחת חורגים מגבולות הארגון ושותפים לו בעלי ענין חיצוניים - ממשלה, איגודים מקצועיים ועוד.

מטרת יום העיון לאפיין את יחסי הגומלין בין הצדדים, תוך שימת דגש על הרצוי והמצוי ופתרונות אפשריים.
 
בתוכנית:
15.30-16.00 התכנסות וכיבוד קל
דברי ברכה: פרופ' אדוארד יעקובוב, נשיא המכון
פרופ' אריק שדה, דקאן הפקולטה לניהול טכנולוגיה
הרצאת פתיחה: ד"ר שלמה קנדלשיין, הפקולטה לניהול טכנולוגיה
"מודלים לשיתוף הנהלות - עובדים, אמיתיים מול מדומים"
פאנל מרצים: 
עו"ד ד"ר יצחק לקס, יו"ר קרן "מכבי" שרותי בריאות
דירקטור ויו"ר ועדת הביקורת של חברת החשמל, מרצה לכלכלה בפקולטה לניהול באוניברסיטת "בר-אילן"

מר אבי רובינזון, סמנכ"ל משאבי אנוש חברת כתר פלסטיק

מר אלון חסן, יו"ר ועד העובדים בנמל אשדוד

 
 בסיום ההרצאות ישיבו המרצים לשאלות המשתתפים

קהל היעד: 
חברי דירקטוריונים, מנהלים ועובדים בארגונים,משפטנים, מנהלי כספים ומשאבי אנוש, חברי איגודים מקצועיים וועדי עובדים, חברי סגל, סטודנטים ובוגרים וכל המתעניינים בנושא.