יום העיון השנתי השני בנושא: מגמות חדשניות בפיתוח Embedded Systems

08:30 30-05-2016
 

יום שני | 30.5.16 | בין השעות 8:30-17:00 | בניין 8, קומה 4, אודיטוריום 400