טקס הענקת תארים תואר ראשון - בוגר

18:00 14-05-2014

בתוכנית:

תהלוכות הסגל האקדמי והבוגרים לרחבת הטקס

דברי ברכה:
  • פרופ' אדוארד יעקובוב, נשיא HIT
  • אורח כבוד
  • מר עידן יעקובי, יו"ר אגודת הסטודנטים
  • נציג הבוגרים

הטקס יתקיים במעמד: מנכ"ל HIT, ראש העיר חולון, חברי הועד המנהל וחבר הנאמנים, סגל אקדמי ומנהלי

 

יום רביעי 14.5.2014 | התכנסות בוגרים 18:00 | תחילת הטקס 19:45