יום עיון בנושא : ראיה ממוחשבת ולמידה מכונה

16:00 28-03-2016