20 שנה להקמת הפקולטה לניהול טכנולוגיה

13:30 29-04-2015